videoprilog Emine Macić (Dnevnik 2)

Imenovanje sudije razlog novog sukoba predsjednika i potpredsjednika FBiH

Marinko Čavara, predsjednik Federacije, imenovao je Borisa Baruna za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Međutim, odluka nije dostavljena na saglasnost potpredsjednicima. Traži se intervencija Christiana Schmidta.

Imenovanje Borisa Baruna za sudiju Ustavnog suda FBiH izazvalo je burnu rekciju potpredsjednika Federacije, jer im odluka nije dostavljena na odlučivanje. Smatraju da nije ispoštovana i procedura predlaganja kandidata za sudiju Ustavnog suda FBiH, kao i Zakon o VSTV-u BiH. Potpredsjednici ne znaju ni ko su kandidati, a posebno kakve su Barunove karakteristike.

“Ja ne znam da li je taj kandidat bio na konkursu, da li je prošao proceduru VSTV-a BiH, da li je dobio mišljenje Ustavnog suda FBiH, da li rangiran, kako je rangiran. Mislim da postoji propust i VSTV-a BiH i Ustavnog suda FBiH, a naravno i predsjednika Federacije, koji je propustio da nas upozna”, navodi potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović (SDA).

Potpredsjednik FBiH Milan Dunović (DF) ističe kako je VSTV BiH, iz samo njima poznatog razloga, dokumentaciju dostavio samo Čavari.

“Ne znam na osnovu čega potpredsjenici Federacije tako ragiraju. VSTV BiH je proveo proceduru, koju je dužan po zakonu i po Ustavu provesti, izvršiti intervjue kandidata, provjeriti sve one podatke koje trebaju ispunjavati kandidati za suca Ustavnog suda”, tvrdi predsjednik FBiH Marinko Čavara (HDZ BiH).

Dunović tvrdi da je visoki predstavnik, donošenjem odluke da izmijeni Ustav Federacije BiH, omogućio predsjedniku Federacije da sakrije dokumentaciju na 30 dana te time onemogućio potpredsjednicima da odlučuju u procesu imenovanja novog sudije.

“Marinko Čavara je čekao 27 dana, 27. dan donio odluku o imenovanju, u petak, i doveo nas u poziciju da nam rok za imenovanje istekne, a da mi nismo znali ni da je konkursna procedura završena”, precizira Dunović

Schmidtovim izmjenama, nakon što VSTV BiH završi konkursnu proceduru, dokumentaciju je obavezan dostaviti onima koji odlučuju, a ukoliko oni ne donesu odluku u roku od 30 dana, o izboru sudije odlučuje Dom naroda Parlamenta FBiH. Čavara je ubrzao imenovanje. O svemu su upoznati delegati u Domu naroda. Traži se i intervencija Christiana Schmidta.

“Bit će zanimljivo vidjeti šta će visoki predstavnik Christian Schmidt reći na sve ovo i na koji način će on tumačiti taj period od 30 dana”, dodaje Dunović.

Prema Čavari, 30. decembra su dostavili u Ured predsjednika Federacije rangu listu, odnosno kandidate koji mogu biti kandidati za Ustavni sud te da je on, u skladu sa Ustavom i Zakonom, na temelju toga izvršio imenovanje sudije Ustavnog suda.

Predsjednik Čavara, bez obzira na sve optužbe i postavljene rokove, očekuje da će potpredsjednici dati saglasnost za imenovanje Borisa Baruna. Istovremeno, potpredsjednici Dunović i Mahmutbegović zahtijevaju da se proces imenovanja vrati na početak. Podsjećamo, nakon dugogodišne krize sa ranijim imenovanjima sudija ovog suda, na pomolu je nova afera. Akteri isti.

federalna.ba

Boris Barun Marinko Čavara Melika Mahmutbegović Milan Dunović Ustavni sud FBiH
Milan Dunović Aleksandra Martinović Ustavni sud FBiH
0 05.04.2023 17:40
Marinko Čavara BiH Švedska
0 05.04.2023 17:28
Dnevnik D Milan Dunović
0 23.02.2023 21:07