Hrnjić sa predsjednikom Udruženja poslodavaca: Podrška usvajanju novog zakona o šumama u FBiH
(Izvor: Fena/Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću)

Hrnjić sa predsjednikom Udruženja poslodavaca: Podrška usvajanju novog zakona o šumama u FBiH

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić danas je u sjedištu Ministarstva razgovarao sa predsjednikom Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnanom Smailbegovićem. Tokom sastanka poseban fokus usmjeren je na izazove s kojima se susreću predstavnici drvne industrije na području Federacije BiH s ciljem obezbjeđenja dovoljnih količina drvnih sirovina za potrebe kompanija kojima upravljaju, saopćeno je iz Federalnog ministarstva.

- Novim zakonom predvidjeli smo pravedniju raspodjelu kada je u pitanju drvna masa, te omogućili da proizvođači koji imaju veći stepen finalizacije imaju prednost u obezbjeđivanju količine drvne sirovine. Naime, predloženim zakonskim rješenjima predviđeno je da Vlada Federacije BiH donosi uredbu o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz šuma u vlasništvu države na teritoriji Federacije, sa kriterijima za bodovanje kupaca. Također, predviđeno je da je jedan od kriterija za bodovanje kupaca i stepen dovršenosti proizvoda od drveta, odnosno stepen finalizacije proizvoda - kazao je ministar Hrnjić.

U saopćenju se navodi da je ministar istakao kako štete zbog nepostojanja zakona na nivou Federacije BiH iznose više stotina miliona KM, te da je tome potrebno što hitnije stati u kraj. Naglasio je da je to moguće jedino donošenjem i primjenom kvalitetnih zakonskih rješenja. Kako se navodi, Smailbegović je podržao nastojanja ovog federalnog ministarstva da se što prije donese zakon o šumama u FBiH, kako bi se omogućila bolja zaštita, upravljanje i gospodaranje šumama, a time unaprijedio i sektor drvene industrije koji zapošljava nekoliko hiljada radnika u FBiH. 

- Smailbegović je ukazao i na druge izazove s kojima se ova grane industrije susreće, uključujući administrativne prepreke, nedostatak kvalificirane radne snage te potrebu za modernizacijom proizvodnih procesa. Najavio je da će predstavnici ovog udruženja uzeti učešće i na prezentaciji finalnog teksta o zakonu o šumama u Federaciji BiH, koju će predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva održati tokom druge polovine ovog mjeseca - saopćilo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

federalna.ba/Fena

Kemal Hrnjić