videoprilog Dine Durmića (Dnevnik 1) (Izvor: federalna.ba/Dino Durmić)

Hoće li i kada konačno biti završeni radovi na rekonstrukciji tunela na putu Tuzla – Zvornik?

Već je ustaljena praksa u Bosni i Hercegovini da se rokovi za završetke sanacije pojednih dijelova puteva ili u ovom slučaju tunela pomjeraju više puta. Tako je i sa tunelom Čaklovići, na magistralnom putu Tuzla – Zvornik, koji ovaj gradd povezuje sa Kalesijom i dalje sa RS-om. Već tri roka za puštanje u promet ovog puta i završetak radova na rekonstrukciji tunela nisu ispoštovana. Postavljen je novi, četvrti.

Dinamika izvođenja radova je prespora, a česte su i neočekivane situacije. Sve je počelo u aprilu. Dodatni radovi su više puta odgađali konačan završetak. Novi rok za okončanje je 6. decembar.

„Očekuje se da će sa asfaltiranjem tunela Čaklovići krenuti od četvrtka ujutro, pa nadalje tri - četiri radna dana će biti asfalterski radovi. Nakon toga očekujemo da se pusti u funkciju tunel Čaklovići”, kaže Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj u Vladi TK.

S obzirom da trenutnu situaciju na terenu i ovaj rok je upitan. No, ni tada radovi neće biti završeni u potpunosti. Nakon puštanja tunela u promet, ostaje još posla.

„Prevashodno tu mislim na postavljanje saobraćajne signalizacije kako horizontalne tako i vertikalne, elektrifikacija samog tunela, kao i ovi drugi hortikulturni radovi koji se u samo zoni tunela trebaju izvesti“, dodao je Lukanović.

Dugotrajni radovi zadaju probleme  stanovništvu i privrednicima te utječe na cjelokupan proces prometa robe i usluga iz Bosne i Hercegovine.

„Svako kašnjenje i svako produžavanje rokova nam pravi ogromne probleme privredi u smislu da poskupljuje njihov rad i proizvodnju”, kazao je  Nedret Kikanović, predsjednik Privredne komore TK.

Vrijednost radova je oko tri miliona maraka, a rekonstrukcija je započeta u okviru Projekta sanacije šteta nakon poplava i modernizacije cesta u FBiH.

federalna.ba/Dino Durmić

tunel Čaklovići izgradnja