Hadžialjević: Snabdjevač gasom u FBiH je isključivo Energoinvest

Saga o Turskom toku se nastavlja. Pisma, saopćenja sa svih strana. Uključila se i Federalna vlada, zadužuje obje strane, Energoinvest i BH Gas da u naredna tri dana naprave dogovor o načinu rada u narednom periodu. Hoće li se dogovoriti u Federaciji danas smo pitali direktoricu Energoinvesta, Biseru Hadžialjević.

O novonastaloj situaciju oko snabdijevanja Federacije plinom, kaže: "Vlada FBiH je svojim nekim odlukama i zaključcima odlučila da sve stvari vrati u neke zakonske okvire i da temu snabdijevanja gasom vrati u tok svih onih uredbi i svega onoga što je definisano našim Zakonom o gasu, odnosno Uredbi o organizaciji gasne privrede. Potrebno je pojasniti da BiH, kao i mnoge evropske zemlje, imaju Uredbu koja definiše kako se vrši snabdijevanje gasai ko su učesnici, definište tačno nadležnosti svakog od pojedinaca. Tu se radi o snabdijevanju gasom i to vrši snabdijevač. Snabdijevač je isključivo Energoinvest. Druga nadležnost je transport tog gasa koji dolazi na granicu BiH i tu nadležnost obavlja operator transportnog sistema u FBiH i tu nadležnost vrši isključivo BH Gas. Treća nadelžnost je nadležnost operatora distributivnog sistema i tu nadležnost vrši za Sarajevo Sarajevo Gas, za Visoko Visoko Ekoenergija i jednostavno nadležnosti se tu zaustavljaju."

Ističe da je zabunu napravilo to što je BH Gas nastojao da te nadležnosti prisvoji sebi, mimo Uredbe, mimo svih definisanih prava i obaveza svakog od učesnika.

"Energoinvest uvozi gas preko 40 godina tako da je, kada je foriran BH Gas, pokupio ga kao partnera koji će zajednički da obavljaju određene poslove u snabdijevanju gasom. Energoinvest je dao određene saglasnosti BH Gasu i BH Gas je te saglasnosti počeo da zloupotrebljava. To je počeo da radi od decembra 2020. godine kada počinje priča o Turskom toku i o mogućnosti da sada BiH, odnosno i FBiH, prima gas tom alternativnom rutom, znači ne više preko Mađarske i Ukrajine, kroz Srbiju, već preko Turske, Bugarske i Srbije i ta ruta koja omogućava zaista dobru alternativu. Ono što je najkvalitetnije na tom Turskom toku je cijena tog transporta koji dolazi do BiH."

Hadžialjević pojašnjava da je Energoinvest već dugo godina snabdjevač direktno od Gasproma.

"Energoinvest ne kupuje nikakav gas od nekog posrednika nego kupuje od direktnog isporučioca. Problem je nastao onog momenta kada je BH Gas, potpuno nenadležno, počeo da odlučuje i da diskutuje zašto ne treba da Energoinvest snabdijevanje gasom ovog puta prihvati kroz Turski tok, tom rutom isključivo zato što niti ima nadležnosti, niti može da diskutuje tu priču. Energoinvest je nastojao da to zajednički rješava i nastojali smo da tu temu rješavamo u poslovnim okvirima naše dvije kuće. S obzirom da to nije moglo da se riješi na tom nivou i da je došlo do određenih štetnih aktivnosti koje je BH Gas samoinicijativno i potpuno proizvoljno pokrenuo, onda je Energoinvest zaustavio sva ovlaštenja da van FBiH radi bilo šta. Niti transport gasa koji su mogli raditi sa Energoinvestom i u ime Energoinvesta. BH Gas ne radi u svoje ime ništa, samo u ime Energoinvesta."

Biznis i politika ne idu zajedno

Tvrdi da u ovoj priči nema nikakve politike, niti smije da je bude.

"Ovo je komercijalni ugovor i ni ja, kao direktor Energoinvesta, niti Energoinvest, nisu politički angažovani. Mi radimo poslove svuda po svijetu i nastojimo da kompaniju držimo mimo bilo kakve politike jer biznis i politika ne mogu ići zajedno. Ono što je čudno i za nas u Energoinvestu je bila reakcija BH Gasa koja je bila potpuno neargumentovana i po nama potpuno proizvoljna i jednostavno suluda. Način na koji je BH Gas nastojao da to sve prikaže, da uvuče politiku, čak da uvuče internacionalnu politiku, da to prezentira kao neki ruski uticaj, onda se uvlači srbijanski uticaj, pa američke sankcije i sve to zaista pravi izuzetnu štetu i Energoinvestu i kompletnoj ovoj priči. Važno je da jednostavno geopolitika i odluke koje radi Ruska Federacija i Gasprom Export,ne može da pita da li će BiH dobijati gas na ovaj ili na onaj način. Oni donose određene odluke."

Ističe da je nama važno samo koliko će gas koštati, te da je Turski tok izuzetno povoljniji i mnogo ekonomičniji u odnosu na postojeći.

"Mi smo imali komercijalne ugovore i sa transporterima, međutim, nastojimo da što jednostavnije krenemo u proces zatvaranja tih ugovora kako ne bi išli u proces raskidanja ugovora."

"Što se tiče snabdijevanja plinom ono je apsolutno redovno, bez ikakvih promjena, poteškoća. Plin ide od istog isporučioca i dolazi istom rutom kao što je dolazio i svih ovih godina", tvrdi Hadžialjević.

Na pitanje da li je BH Gas uopšte potreban u cijeloj ovoj priči kaže: "Svi učesnici su potrebni u ovom biznisu. Snabdijevač mora biti potpuno odvojen od operatora transportnog sustema. Operator transportnog sistema ne može biti operator distributivnog sistema. sve te aktivnosti su odvojene, kao i nadležnosti, prava i obaveze. Problem je nastao jer je operator transportnog sistema htio da bude i snabdijevač, pa malo i distributer, pa malo da bude sve. 

O eventualnim penalima sa mađarskim transporterom kaže da su mogući.

federalna.ba

Energoinvest BH gas Federacija danas
Federacija danas
0 22.04.2021 18:41
Enver Hadžiahmetović Federacija danas
0 22.04.2021 18:18
Zoran Tešanović Federacija danas
0 22.04.2021 17:42
Federacija danas
0 21.04.2021 18:35
Haris Henić Federacija danas
0 21.04.2021 17:40