"Građanska kultura Sarajeva u Vijećnici"

"Građanska kultura Sarajeva" je kulturnoantropološki projekat autorice Indire Kučuk-Sorguč nastao na ideji da se kulturno naslijeđe građana i građanki Sarajeva i njihovih porodica kao neumitno svjedočanstvo dugog povijesnog trajanja, muzeološki obradi i prezentira na tri načina: kataloški, izložbeno i u VR formatu čime se po prvi put u muzejsku praksu uvodi VR kao medij.  

Građanska kultura Sarajeva" ujedno je i kulturnoantropološka  studija s prezentacijom umjetničkog naslijeđa građanstva BiH je multimedijalan znanstveno-istraživački projekat iz kulturne antropologije, demografije, historije Sarajeva, kao i kompjuterske grafike i digitalizacije.

Svečanost dodjele zahvalnica i otvaranje izložbe "Građanska kultura Sarajeva u Vijećnici" će se održati u petak, 15.9. u 19h u Vijećnici.

Za Federalni radio govori autorica, Indira Kučuk Sorguč

( Dunja Jelovac )