Prilog: Sanela Hodžić

Građani poručili da ne žele radioaktivni otpad na Trgovskoj gori – Hrvatska ne odustaje

U naselju Mlakve kod Novog Grada, lokaciji najbližoj Čerkezovcu gdje Hrvatska planira da skladišti radioaktivni otpad, danas su počela istraživanja stručnih bosanskohercegovačkih timova, koji će pokušati dokazati da Trgovska gora nije dobra lokacija za odlaganje takvog otpada. U međuvremenu, Bosna i Hercegovina još čeka odgovor iz Hrvatske na primjedbe koje se odnose na zahtjev za izdavanje sadržaja o studiji utjecaja na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac.

 

Već godinama traje borba bez rezultata da se zaustavi namjera Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na lokalitetu Trgovska gora, koji je na svega 3 kilometra od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Iako se o tome govori već dvije i po decenije, bosanskohercegovačke  vlasti se nisu izborile da to promijene jer lokacija na kojoj je planirano odlaganje otpada direktno pogađa 250.000 ljudi, koji već trpe socio-   -ekonomske posljedice.

 

„Ako to dođe, mi smo gotovi. Una će se zatrovati i ovo malo ljudi, neće biti niko.“

„To nema nigdje u svijetu.“

„Čitava država se treba uključiti.“

 

Stručni timovi nadležnih institucija Bosne i Hercegovine počeli su istraživanja u Novom Gradu, a rezultati njihovih analiza bit će ključni u pobijanju namjera Hrvatske da skladišti radioaktivni otpad s druge strane Une. Načelnik ove općine Miroslav Drljača, nada se da će rezultati potvrditi da lokacija Čerkezovac nije adekvatna za skladištenje takvog otpada:

„To je prostor naselja Mlakve koje se nalazi preko puta Une, gdje smo već stavili mjerne instrumente. Radi se o instrumentima koji prije svega prate da li u samom zraku ima povećani nivo radijacije.“

 

Osnivač ekološkog udruženja „Green team“ Mario Crnković, kaže da je istraživanje zasigurno dobra stvar koja će pomoći jačanju stručne argumentacije Bosne i Hercegovine, ali ostaje otvoreno pitanje zašto tek sada?

„Mi smo sada u oktobru. Kako to da je toliko vremena prošlo, ko je odgovoran za ovakvo postupanje? Mi stvarno nemamo vremena za gubljenje.“

 

Akcionim planom je definirano da istraživanje traje tri godine, odnosno do 2025. Nakon uzorkovanja, na početnoj lokaciji u Novom Gradu, istraživanja će se širiti na druge općine u slivu rijeke Une. Radit će se hidrološka i geološka istraživanja te mjerenja nulte stope radijacije. Mjerni instrumenti nabavljeni su u sklopu regionalnog projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju. Predsjedavajući Ekspertskog tima za Trgovsku goru Emir Dizdarević:

„Ekspertski tim svakako treba da prati sve što radi Hrvatska i da sa svoje strane dokaže zašto je to „Ne“. S obzirom na lokaciju uz Unu, na hidrogeološke zasićenosti terena vodom, slivne podzemne vode prema rijeci Uni, biodiverzitet koji je zaštićen u riječnom toku Une, te park prirode koji se nalazi na drugoj strani Une, mislimo da su to neki od argumenata.“

 

Podsjećamo, prema međunarodnoj konvenciji, nuklearni objekti ne mogu biti građeni u graničnim područjima bez saglasnosti susjedne zemlje. Hrvatska je načinila presedan, odlučivši da nuklearni otpad odlaže u kompleks kasarne Čerkezovac, čiji se ulaz nalazi samo 850 metara od rijeke Une. Glasno „Ne“ odlagalištu otpada na Trgovskoj gori, više puta i na različite načine, pa i protestima, rekli su građani ovog kraja, koji s razlogom strahuju za svoju egzistenciju.

Trgovska gora Federalni radio
sport Federalni radio
0 11.12.2023 18:17
Vijesti u 17 Federalni radio
0 11.12.2023 16:54
sport Federalni radio
0 10.12.2023 23:32
Vijesti u 22 Federalni radio
0 10.12.2023 22:59
sport Federalni radio
0 10.12.2023 18:02
Vijesti u 17 Federalni radio
0 10.12.2023 18:01