FPN Sarajevo i UNSA, u saradnji sa Historijskim muzejom BiH, organizuju seriju događaja kojima će obilježiti Dan državnosti BiH

Priređeni su razgovori sa istraživačima i naučnicima iz regije o osamdesetogodišnjici ZAVNOBIH-a i AVNOJ-a, u kojima su analizirane ne samo historijske refleksije već i savremeno razumijevanje ovih događaja.

 

Događaji započinu u ponedjeljak, 20.11.2023. u 9:00 sati konferencijom "ZAVNOBIH u retrospektivi: Evaluacija historijske važnosti i savremene relevantnosti za društvo i državu", u saradnji sa univerzitetskim časopisom Pregled, a okončavaju koncertom grupe "Still Crazy", koju čine profesori FPN-a.

 

 

Govori – profesor doktor Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

Pripremila: Arjana Tafro