videoprilog Elme Svraka (Federacija danas)

Fondacija za kinematografiju prezentirala aktivnosti, posebna pažnja Kinoteci BiH

Fondacija za kinematografiju Sarajevo prezentirala je sve aktivnosti koje su poduzete s ciljem razvoja domaće filmske industrije, kao i odnosa prema svim korisnicima ljubitelja filmske industrije. Predstavljeni su i realizovani projekti u ovoj godini, kao i plan podrške filmskoj djelatnosti za narednu.

Fondacija za kinematografiju u tekućoj godini podržala je brojne filmske projekte, a posebnu pažnju usmjerila je prema Kinoteci BiH. Prema potpisanom sporazumu sa Kinotekom BiH, autori i producenti dužni su dostaviti potvrdu da su filmovi koji su snimljeni podržani od Fondacije, da bi se mogli odložiti u fundus kinoteke, a sam fundus podržan je iznosom od 50.000 KM.

“Mi smo imali situaciju da smo mi snimali filmove, ali da ti filmovi nisu bili deponovani i adekvatno smješteni na jedno mjesto. U svakoj državi je to kinoteka. Smatramo da Fondacija za kinematografiju bez kvalitetnog rada Kinoteke jednostavno nije upotpunjena”, ističe Antonio Beus, predsjednik Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo

“Mi smo uspjeli da napravimo jedan, komotno mogu reći, evropski nivo čuvanja i zaštite filmskih materijala, što se može vidjeti prilikom posjete Kinoteci BiH. Mislim da su u Fondaciji prepoznali taj nas dobar odnos prema filmskoj građi”, navodi direktorica Kinoteke BiH Devleta Filipović.

Podrška festivalima u BiH nije izostala, a alocirano je oko pola miliona maraka pomoći. Proširena je  saradnja sa krovnim filmskim institucijama iz regiona, a za narednu godinu imaju u planu izvršiti digitalizaciju kino dvorana. Osim velikih gradova kao što su Sarajevo, Zenica, Mostar i Tuzla koji već imaju izgrađene multiplekse, u Federaciji postoje još 3 singl dvorane, i to u Busovači, Maglaju i Konjicu. Stoga su osmislili alat pomoću kojeg bi lokalne zajednice i Fondacija zajedno mogli osigurati potrebnu digitalnu opremu.

“Ono što danas mogu s ponosom reći da je jedan grad već urađen, manjim dijelom Fondacije, ali Fondacija je tu simbolično sudjelovala u nabavci jednog dijela opreme”, dodaje Beus.

U narednoj godini planirano je i osnivanje mreže nezavisnih kino prikazivača FBiH. Ovo udruženje će omogućiti pozicioniranje mreže nezavisnih kino prikazivača kao relevantnog faktora na tržištu kino distribucije i prikazivanja u BiH. Bh. kinematografija u periodu od 74 godine postojanja slovi kao jedna od najplodonosnijih kinematografija Evrope i svijeta, a uz pomoć brojnih ulaganja Fondacije, čini se da će takva i ostati.

federalna.ba

Fondacija za kinematografiju Sarajevo Kinoteka BiH
Kinoteka BiH Glembajevi Derviš i smrt Mletački trgovac
0 30.08.2023 13:52
Kinoteka BiH Federalni radio
0 18.06.2023 19:27
Fondacija za kinematografiju Sarajevo
0 14.04.2023 17:54
Kinoteka BiH
0 07.09.2022 19:59