videoprilog Željke Mihaljević (Federacija danas)

Federalno ministarstvo prostornog uređenja sufinancira 6 projekata s područja Kantona 10

U prostorijama Gradske uprave Livno danas su potpisani ugovori o sufinanciranju 6 projekata s područja Kantona 10 koji su ispunili formalno pravne uvjete na Javnom pozivu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a u okviru programa utroška sredstava iz tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima.

Budući da je ovogodišnji federalni proračun nešto izdašniji u odnosu na prethodni i sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekte lokalnih zajednica veća.

„Danas smo tu da potpišemo projekte za Livno, Kupres i MUP K10. Ukupno je 6 projekata u vrijednosti 730.000 KM“, kazao je ministar prostornog uređenja FBiH Josip Martić (HDZ BiH).

MUP Kantona 10 aplicirao je s nešto širim projektom utopljavanjem zgrade PU Tomislavgrad.

„Pored utopljavanja fasadnih dijelova zgrade, ide izmjena kotla, koji je sada na loživo ulje, ide na pelet, još izmjena nekakvih svijetlećih tijela radi uštede energije. Znači, projekt je vrijednosti oko 150.000 KM, od Federalnog ministarstva smo dobili 80 tisuća maraka“, naveo je ministar Mario Lovrić (HNP).

Općina Kupres će za tri projekta povući ukupno 210.000 maraka, a uz utopljavanje zgrade lokalne samouprave i sanaciju poplavama oštećenih cesta, tu je projekt vezan za kulturu.

„To je projekt zaštite nacionalnog spomenika u Otinovcima, radi se oko crkve iz 5. stoljeća“, objašnjava načelnik Kupresa Zdravko Mioč (HDZ BiH).

Uz 190.000 maraka za sanaciju prometnice Megdan – Tušnica, Livnu je za utopljavanje Osnovne škole u Priluci odobreno 80.000 maraka, a tu su i projekti vezani za nacionalne spomenike.

„Radi se o starom gradu, Bistričkom gradu Livna, dobili smo 70.000 maraka koji će biti namijenjeni i utrošeni za izradu tehničke, odnosno projektne dokumentacije“, ističe gradonačelnik Livna Darko Čondrić (HDZ BiH).

Glavni imam Medžlisa IZ Livno Mahir Kevrić dodao je kako su aplicirali za restauraciju i revitalizaciju Lala-pašine džamije: „Odobreno nam je 60.000 KM. Taj novac će u narednom periodu biti utrošen za restauraciju džamije, kako bi ona dobila stari sjaj“.

Grad Livno bio je domaćin izaslanstvu Federalnog ministarstva prostornog uređenja koje je naglasilo kako je potpisivanje ovih ugovora rezultat do sada  uspješno realiziranih projekata između ministarstava i Kantona 10.

federalna.ba

Kanton 10
Kanton 10 generalni štrajk zdravstvo
0 16.09.2022 17:36
Kanton 10 Skupština K10
0 29.07.2022 17:21
Kanton 10 štrajk liječnici ljekari
0 15.07.2022 19:07