Federacija danas, 14.09.2023.

Obilježavanje 30. godišnjice osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Sarajevu organizovali Udruženja žrtava rata i Pokreta majke enklava Srebrenica i Žepa.

Sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH ponovo povučeno razmatranje Nacrta zakona o sudovima. Potrebno usaglasiti važne stavke u vezi sa nadležnostima državnog suda i sjedišta drugostepene instance.

U Sarajevu konferencija - Digitalizacija zdravstvenog sektora, unapređenje procesa u zdravstvu i primjena inovacija. Više od 300 učesnika iz 40 zemalja.

Gosti Rezimea su Draško Aćimović i Adis Kečo.

federalna.ba

Federacija danas
Federacija danas
0 22.09.2023 18:14
Federacija danas
0 21.09.2023 17:59
Federacija danas
0 20.09.2023 17:43
Federacija danas
0 19.09.2023 17:51
Federacija danas
0 18.09.2023 17:50
Federacija danas
0 15.09.2023 18:17