videoprilog Omera Hasanovića (Mreža)

Fato, Fato, hej Fatima

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona na udaru pravosuđa. Pretresaju, provjeravaju, privode. Privedena je bivša v.d. direktorica Fatima Budić i šef službe općih i pravnih poslova Šemsudin Hasanović. Projekt vrijedan blizu milion ipo maraka pod nazivom Posao za sve gdje bi se sufinansiranjem poslodavaca zaposlilo 200 nezapolenih osoba, namještani su. Posao, ali ne iz ovog projekta, dobili istražitelji i provjeravaju kako su se mijenjale liste poslodavaca kojima su odobrena sredstva, kako su se u Zavodu favorizirali određeni poslodavci i zaključivali sa njima ugovore a nisu bili na listi prioriteta, kako su firme koje su ispunjavale uslove stavljane na čekanje. Istražitelji ne čekaju. Milion i po razloga za akciju BIRO.

Službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona potresa velika afera. Zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja uhapšena je bivša v.d. direktorica Fatima Budić i šef Odjeljenja za opće i pravne poslove Šemsudin Hasanović. Oni su osumnjičeni zbog neregularnosti u realizaciji projekta "Posao za sve 2022" čija je vrijednost milion i 200 hiljada maraka kojim su trebali biti sufinansirani poslodavci za zapošljavanje oko 200 nezaposlenih osoba.

"Same neregularnosti se odnose na izmijenjene liste firmi sa kojima su zaključeni ugovori o sufinasiranju, a što nije bilo u skladu sa uvijetima koji su postavljeni u samom programu Posao za sve. Odnosno određene firme su favorizirane na taj način da su stavljene na listu prioriteta, mada nisu bile i zaključili su ugovor sa Službom za zapošljavanje, dok je određeni broj firmi koje jesu bile na listi prioriteta i koje su u potpunosti zadovoljavale uslove za prijem nezaposlenih lica i nisu dobile projekat i stavljene su na listu za čekanje", pojašnjava Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK-a.

Projekat "Posao za sve 2022" je privremeno stopiran tek nakon što je Tužilaštvo počelo predistražne radnje zbog sumnji u neregularnosti koji su nastale nakon što se određenim firmama pogodovalo.

"Ovdje je došlo do određene implementacije, zaključeni su ugovori sa određenim firmama vezano za poslodavce dakle koji će zaposliti određena lica. Međutim, nakon zaključenja taj projekat je stopiran kada su započete istražne radnje koje provodilo Tužilaštvo zajedno sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK", dodaje Arnautović.

Do sada je u okviru predistražnog postupka u ovom predmetu u svojstvu svjedoka saslušano nekoliko osoba. Među njima bio je i bivši predsjednik Upravnog odbora Amir Mehmedović. Za sada se, tvrde u Tužilaštvu, ne može govoriti o odgovornosti Upravnog odbora. Istragom su, za sada, obuhvaćeni Fatima Budić i Šemsudin Hasanović.

"Kad govorimo o bilo kom projektu, bilo kojem programu, Upravni odbor je taj koji odobrava takve projekte. Međutim, operativci su ljudi koji su unutar Službe za zapošljavanje u ovom konkretnom slučaju je to v.d. i šef Odjeljenja za opće i pravne poslove na kojeg je direktorica prenijela sva ovlaštenja vezano za provedbu ovog projekta, pa čak i da bude u komisiji i da kasnije odlučuje o listi prioriteta odnosno firmi koje su na listama prioriteta. Ne možemo govoriti o odgovornosti Upravnog odbora jer je projekat odobren na taj način", navode iz Tužilaštva TK-a.

Zbog afere, krajem prošle godine vlast u Tuzlanskom kanton imenovala je novi menadžment kantonalne Službe za zapošljavanje. Prije odlaska sa pozicije direktorice, Budić nije željela detaljno komenatrisati ovu aferu.

"Tačno je da je Tužilaštvo dolazilo u prostorije Službe za zapošljavanje, izuzimala se određena dokumentacija. Od samog početka Tužilaštvu naravno kao nadležnom tijelu za istražne radnje stojimo na raspolaganju i stajat ćemo do samog kraja. Zbog samog toka istrage i predistražnih radnji ne bih govorila, odnosno davala nikakve izjave da se ne bi ugrozio taj cijeli postupak."

Telefonski smo kontaktirali i Mehmedovića koji nije želio da o ovoj aferi govori za Mrežu. Kazao je da ne želi da komentariše jer su istražne radnje u toku. Vlada TK je reagovala tek nakon što je Tužilaštvo počelo da detaljno istražuje ovu aferu.

"Vlada TK je naravno morala hitno reagovati u cilju prevazilaženja jednog takvog stanja. I smijenila je Upravni odbor i imenovala vršioca dužnosti u cilju stabilizacije stanja i onog što je već postalo predmet istrage da organi koji su zaduženi zato realizuju ono za šta su naravno tu. Ne vidim nešto posebno što Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ili Vlada TK u tom momentu mogla više uraditi", kazao je Mirsad Muhamedbegović, ministar za rad i socijalnu politiku TK-a.

"Program Posao za sve 2022. je definitivno predmetom istrage .I to nam je poznato. Ono što mi u instituciji imamo jeste da je problem zaista kompleksan. Apsolutno da sarađujemo i sa Tužilaštvom i sa inspektorima MUP-a TK koji su evo u zadnje vrijeme poprilično čest gosti naši u ovim prostorijama uz izuzimanje dodatne dokumentacije", istakao je v.d. direktor Službe za zapošljavanje TK-a Miralem Softić.

"Ako je Tužilaštvo i ako su nadležni organi preuzeli neku urgenciju na tome, neka oni rade. Na kraju krajeva, ako je bilo ko napravio kakvu grešku i ako je, ako ima osnova sumnje da su rađene te one će se potvrditi kroz dokazni postupak. I kao što sam uvijek rekao,javni novac mora biti transparentno trošen na transparentan način", ističe predsjednik Skupštine TK-a Žarko Vujović.

Krajem novembra prošle godine privremeno je obustavljena realizacija Programa za zapošljavanje "Posao za sve 2022" zbog, kako je navedeno u odluci bivšeg menadžmenta, uočenih nepravilnosti prilikom odobravanja listi poslodavaca koji su učestvovali u Programu zapošljavanja. Tokom sačinjavanja listi poslodavaca koji ispunjavaju uslove, poslodavaca na čekanju i onih koji ne ispunjavaju uslove načinjene su nepravilnosti koje moraju biti otklonjenje, navedeno je u odluci koju je potpisala bivša direktorica Budić. Resorno ministarstvo i novi menadžment svjesni su takvih grešaka koje moraju hitno biti ispravljene, ali zbog istrage ne žele prejudicirati svoje buduće korake.

"Ja sam zatekao jednu odluku koja se odnosi na privremenu obustavu projekta Posao za sve 2022. I ono što ćemo u narednom periodu uraditi jeste da u dogovoru sa resornim ministarstvom na moje insistiranje smo održali jedan radni sastanak gdje je jedna od tema bio ovaj problem. I dogovorili smo da pokušamo ovaj iznaći određena rješenja", dodaje Softić.

"Sve ono što je dopisivano, prerađivano, ukoliko jeste bilo toga. Naravo, to je sada predmet istrage da se to ostavi na stranu, a ono što je zakonito, što je prvobitno komisija usvojila po propisani propisima i postupcima i kriterijumima da se to naravno potpiše ugovor i da krene u realizaciju. Dakle, ono što je predmet istrage neka stoji. Onaj koje ispravljao, naravno, neka zato i odgovara. To je sasvim normalno", smatra Muhamedbegović.

Aktuelni menadžment će prije okončanja istrage odblokirati realizaciju spornog programa zapošljavanja.

"Evo kažem u ovom momentu najvjerovatnije da će se ići u povlaćenje odluke o privremenoj obustavi. Jer situaciju koju mi imamo trenutno jeste da svakodnevno poslaodavci zovu. Šalju pismene upite. Šta se dešava sa programom. Dokle je to sve došlo. A sa određenim brojem poslodavaca ćemo najvjerovatnije morati ići u raskide ugovora", navodi Softić.

"Sve što se negativno dešava ili sumnjivo naravno da ćemo odmah reagovati. I u ovom slučaju smo odmah reagovali. Dakle, ne vidim nijedan razloga da to ne bude. Naravno da je i odgovornost Ministarstva resornog, nadležnog za tu službu jer obično mi dajemo saglasnosti na određene stvari. Mi ne bi željeli dovesti prije svega autoritet ove ustanove, a i Vlade TK", naglašava Muhamedbegović.

"Vlada TK nije poduzela nikakve aktivnosti, nikakve nije poduzimala mjere sve do kraja decembra, kada je tužilaštvo već počelo da vrši operativne radnje i kada je sve to izašlo u javnost šta se sve dešavalo, te nezakonitosti i druge malverzacije u službi onda je Vlada svojom odlukom smijenila taj Upravni odbor", kazao je Fahrudin Mustafić, bivši direktor Službe za zapošljavanje TK-a.

Bivši direktor Službe za zapošljavanje Fahrudin Mustafić prvi je ukazao na moguće nezakonitosti smijenjenog Upravnog odbora. Mustafića je nezakonito smijenila politika aktulene vlasti. Zanimljivo je da je on tada naveo da, navodno, aktuleni načelnik Općine Čelića Admir Hrustanović želi da zavlada Službom za zapošljavanje o čemu je obavijestio sve nadležne institucije u TK.

"U kojoj obavještavam da je došlo do udruživanja određenih osoba radi činjenja krivičnih djela iz člana 340 Krivičnog zakona FBIH. U toj obavijesti odnosno upozorenju, kako hoćete razumite, ja sam decidno naveo identitet, odnosno ime i prezime potencijalnog organizatora te grupe. Također sam naveo jasan i nedvosmislen cilj tog organizovanja i formiranja te grupe da je to cilj ovladavanjem budžetom Službe za zapošljavanje TK koji iznosi oko 30 miliona KM. A sve u cilju zadovoljavanja ličnih i stranačkih interesa kroz raznorazne načine."

Telefonski smo kontaktirali Hrustanovića koji je odbio da komentariše sve što se dešavalo u Službi za zapošljavanje. Bivši predsjednik Upravnog odbora Amir Mehemedović je njemu blizak stranački kolega, kao i resorni ministar Mirsad Muhamedbegović koji negira je da Hrustanović iz sjene upravljao Službom za zapošljavanje i da je navodno uticao na njegove odluke.

"Ja gospodina Hrustanovića, odnosno načelnika općine Čelić vrlo dobro poznajem. To je čovjek koji je moj kućni prijatelj. Poznajemo se kao neko ko je osnivao Stranku za BiH. Znam da to sebi on nikad ne bi dozvolio. E sad naravno, svako ima percepciju i viđenje na svoj način."

Međutim, milion i po maraka koji su bili neophodni za realizaciju programa zapošljavanja obezbjeđeni su tokom Mustafićevog mandata. Njegov finansijski plan tadašnja vlast je odbila kako bi ga smijenila i realizirala sa podobnim menadžmentom koji je nakon Mustafićeve smijene instaliran u Službi za zapošljavanje.

"Njihovi su jasni ciljevi bili da ovladaju tim sredstvima, da zadovolje stranačke i lične interese na raznorazne načine. Međutim, ja na te ucjene nisam pristao. Da bi vrlo brzo, pošto se i bližila izborna kampanja, da bi oni vrlo brzo na silu jednostavno donijeli odluku da me smjenjuju i potom je odmah Ministarstvo za rad i socijalnu politiku deblokiralo", kaže Mustafić.

Mustafić je pravdu zatražio na sudu. Zbog, kako kaže, nezakonite smjene tužio je Službu za zapošljavanje TK.

"Moja smjena je isključivo političke naravi. I cilj je jasan da bi ovo uradili što su uradili oni su morali mene smijeniti jer to ne bi mogli uraditi. Moja smjena je isključivo išla da me smijene da bi mogli uraditi ovo što su mislili uraditi te zloupotrebe i te nezakonite radnje."

"To nije prva tužba. Obično svaki direktor koji se smijeni, on tuži", navodi Muhamedbegović.

Revizori su više puta ukazivali na netransparentan rad Službe za zapošljavanje TK. Samo u 2018. godini zaposleno je 14 osoba bez javnog konkursa što je neprimjereno jer je Služba za zapošljavanje javna ustanova, zaključili su federalni revizori.

Cijelu emisiju Mreža pogledajte OVDJE.

federalna.ba

služba za zapošljavanje TK Posao za sve afera Mreža
Mreža
0 09.04.2024 22:05
Mreža Crna lista sankcije
0 09.04.2024 21:44
Mreža južna interkonekcija Dragan Čović
0 09.04.2024 21:42
Mreža Banjaluka Banja Luka
0 02.04.2024 22:25
SDA Mreža
0 02.04.2024 22:23