Fahrija Skokić: "Djeca su posebna bića!"

Prof.dr.sc. Fahrija Skokić je specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatolog sa izuzetnim kliničkim iskustvom rada na Neonatološkom odjelu Ginekološko-akušerske klinike UKC u Tuzli. Nakon završenog medicinskog fakulteta u Tuzli, specijalizirala je pedijatriju, subspecijalizirala neonatologiju i tako postala prvi specijalizovani neonatolog u BiH. 

"Djeca su posebna bića, ali rad sa djecom kao pacijentima nije jednostavan. Jedna cijela oblast pedijatrije je stavljena u prvih 28 dana djetetova života i zove se neonatologija. Taj period za dijete je najkritičniji jer dijete prelazi iz jedne u drugu sredinu, to jeste od fetusa postaje novorođenče. Pedijatrija je vrlo specifična nauka, ona nije usmjerena samo bolesnom djetetu, ona je podjednako usmjerena i zdravom i bolesnom djetetu. Svaki razvojni period djeteta nosi svoju patologiju i nosi svoje specifičnosti. Često se desi da ljudi zapravo ne znaju šta je kada i u kojoj mjeri važno za vaše dijete, a to je dobro znati. Prve tri godine su bitne za psiho-motorni i emocionalni rast i razvoj djeteta, a prvi dan je bitan za zdravlje tokom cijelog života...“ - navodi prof.dr.sc. Fahrija Skokić koja i članicama Udruženja TIM Sarajevo preporučuje primjenu vitamina D3, vitamina K1 i DHA omegu. 

Autor: Aida Hadžiabdić 

Otvoreni program