Etnički koncept i nesposobnost vlasti sustavno urušavaju bh. kulturu

Etnički koncept i nesposobnost vlasti sustavno urušavaju bh. kulturu

Sustavno urušavanje kulture i briga o njenim radnicima bili su tema večerašnjeg izdanja dijaloške emisije Odgovorite ljudima.

Direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović, između ostalog, je rekao da je bh. kultura u situaciji u kojoj jeste jer baštini naslijeđe BiH.

"Zbog toga institucije ne dobivaju ni status ni novac. A vrlo uredno, četiri nacionalna kulturna društva, dobivaju direktno novac, ni ne apliciraju za njega. Ovdje neko vodi politiku podjela i to se mora otvoreno reći. Radi se na tome da se internacionalna kultura otjera. U Sarajevu ste imali, a ne znam da li postoji više uopšte, Slogu. To je bilo vrelo, žarište kulturnih pregalaca ove države."

Nihad Kreševljaković, direktor MESS-a, dodaje da je ključni problem etnička kultura i to generira sve ostale probleme.

"Sve stvari koje bi država trebala da finansira, očigledno ne postoji interes da se to uradi. Planove za ovu godinu pravimo ali ćemo ih prilagoditi situaciji."

Glumac Emir Hadžihafizbegović kaže da "nije dobro kada nisi zadovoljan svojim statusom iz vrlo racionalnih uporišta i prenositi tu energiji na - kako oni tamo dobivaju."

Kreševljaković dodaje da je činjenica da se preferira etnički koncept, a sve stvari koje su od državnog interesa, se konstantno stavljaju u drugi plan.

"Ta vrsta izražene podjele je sada vidljiva i na nivou Federacije, ne samo na državnom nivou." 

Odgovorite ljudima, 13.01.2021.

Je li na pozornici sustavno urušavanje kulture? Koliko je koronavirus zarazio i onako zanemareni segment? Je li se zavjesa spustila za kulturu u BiH? Gdje su kulturni radnici danas, tko se brine o njihovoj egzistenciji? Što zapravo znači za kompletnu bh. društvenu zajednicu ukol...

federalna.ba

BiH kultura Odgovorite ljudima
vakcina BiH Svijet koronavirus
0 27.01.2021 08:57
Zakon o stečaju FBiH Odgovorite ljudima
0 25.01.2021 23:13
Odgovorite ljudima Mladen Pandurević Mevludin Bektić Sakib Kopić stečaj Zakon o stečaju
0 25.01.2021 23:09