videoprilog Aldine Smajić (Federacija danas)

Efikasnije upravljanje javnim preduzećima

Završna konferencija Projekta „Jačanje integriteta javnih preduzeća“ (PEIP) održana je danas u Sarajevu. Radi se o projektu kojeg je periodu juli 2019 - decembar 2022. godine impementirao Razvojni program Ujedinjenih nacija BiH (UNDP), uz podršku Vlade Kraljevine Norveške i u saradnji s Vladom Kantona Sarajevo.  

Cilj projekta, koji je pokrenut na inicijativu premijera Kantona Sarajevo Edina Forte i koji je u međuvremenu postao pozitivan primjer za druge nivoe vlasti i druge dijelove Bosne i Hercegovine, ima za cilj doprinijeti jačanju dobrog upravljanja i integriteta u odabranim javnim preduzećima i javnim ustanovama u KS.  

Kako je danas sa konferencije poručio premijer Forto, kada je sadašnji saziv preuzeo Vladu KS, u mnogim javnim preduzećima i ustanovama zatečena je zapuštena situacija, te je tražen način da se sistemski pristupi reorganizaciji i modernizaciji rada.  

“Tada smo s Ambasadom Norveške i UNDP-jem dogovorili projekt jačanja integriteta. Uzeli smo sedam firmi i ustanova u kojima su napravljeni veliki iskoraci. Doveli smo najbolje svjetske konsultantske i revizorske kuće koje su analizirale rad, na osnovu čega smo unaprijedili korporativno upravljanje, javne nabavke i generalno upravljanje ovim firmama”, objasnio je premijer Forto, navodeći ZOI ’84 kao uspješan primjer preduzeća u kojem je projekt uspješno primijenjen.  

Kako je potcrtao, u suštini, projektom se želi na viši nivo postaviti upravljanje u državnim firmama, kako bi se one tretirale kao firme koje djeluju na tržištu, a ne kao firme koje su produžena ruka politike.  

“Dobrim dijelom smo u tome uspjeli. Ovo je model koji treba preslikati i na druge sredine”, izjavio je premijer Forto.  

Zamjenica ambasadora Kraljevine Norveške u BiH Siri Andersen kazala je da je Ambasada podržala projekt jer su uvidjeli da Vlada KS ima snažnu volju za reforme.  

“Iz našeg iskustva, upravljanje javnim preduzećima je kompleksna stvar, zahtijeva kompleksnu reformu, a za početak su vam potrebne činjenice. Drago mi je da je Ambasada Norveške podržala projekt, najprije kroz pregled stanja u sedam kompanija, kako bi se vidjelo kakve su situacija u njima. Drago mi je da su ova javna preduzeće prigrlila proces. Ovo bi moglo poslužiti i drugim dijelovima BiH”, izjavila je Andersen.  

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera  izrazila je zadovoljstvo implementiranim projektom.  

“Za Bosnu i Hercegovinu ovo je novi projekt. Novina je da je napravljena analiza stanja kompanija i prepreka u njihovom radu, kao i da su utvrđene preporuke za poboljšanja koje treba provesti u kompanijama... Ovo je model koji definitivno može poslužiti kao primjer drugima”, navela je Nedera.    

Zaključila je i da su UNDP-u važan prioritet zadovoljavajuće javne usluge i njihovo poboljšanje, te da na tom prioritetu rade kroz različite projekte širom BiH.  

Ovaj projekt ima tri komponente. To su provođenje stručnih analiza poslovanja u sedam odabranih javnih preduzeća i javnih ustanova s područja Kantona Sarajevo, koje su obuhvatile tri tematske oblasti: finansijsko i operativno poslovanje, organizacionu i upravljačku strukturu, antikorupcijske mehanizme i mehanizme integriteta, te analizu zakonodavnog okvira.  

Druga komponenta je pružanje tehničke i stručne podrške partnerskim javnim preduzećima i ustanovama za implementaciju 74 ključnih preporuka i mjera koje su proizašle iz analiza poslovanja, što je rezultiralo, između ostalog, unapređenjem dobrog upravljanja i jačanjem u pogledu finansijskog upravljanja, efikasnijem rukovođenju projektima i procesima, unapređenim procedurama i praksama u oblasti upravljanja ljudskim resursima...  

Treća komponenta je poboljšanje strukture upravljanja, politika i kapaciteta ključnog osoblja za prepoznavanje i suzbijanje koruptivnih praksi.  

Korisnici projekta su Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, KJKP Rad, KJP ZOI'84 Olimpijski Centar Sarajevo, KJKP Toplane-Sarajevo, JU Dom zdravlja KS, JU Služba za zapošljavanje KS, JU Studentski Centar Sarajevo i JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

federalna.ba

konferencija Jačanje integriteta javnih preduzeća Edin Forto