videoprilog Samre Tufek (Federacija danas)

Duhanska stanica vraćena Ljubuškom: Bit će to novo srce i središte grada

Nakon što je jednoglasno usvojena odluka na sjednici Gradskog vijeća Ljubuški, danas je i potpisan ugovor sa Zapadnohercegovačkim kantonom o prijenosu vlasništva nekretnina u gradu, odnosno Duhanske stanice. Gradske vlasti na ovu odluku čekale su 30 godina, a radovi na njenom preuređenju počinju već ove godine, jer su budžetom planirana sredstva. U pitanju je neprivatizirani dio stanice veličine 20 hiljada kvadratnih metara.

Nekretnine kojima je gospodario Zapadnohercegovački kanton, u samom središtu Ljubuškog, vraćene su na lokalni nivo. Ovom odlukom se kompleks bivše Duhanske stanice vraća na korištenje gradskim službama, a jedan dio i dalje ostaje u vlasništvu kantona.

„Danas smo konačno postigli naš cilj da tih 20 hiljada kvadrata u centru našeg prelijepog Ljubuškog ne budu više ruglo i da ne budu na našu sramotu - nego da to u idućih nekoliko godina bude novo srce Ljubuškog“, kazao je gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić (HDZ BiH).

Predsjednik Vlade ZHK-a Predrag Čović (HDZ BiH) podsjetio je kako je Vlada donijela odluku da se da na javnu upotrebu objekt Duhanske stanice s tim da je zadržala određeni prostor za potrebe institucija Vlade ZHK-a i drugih institucija.

Na ovoj lokaciji planirana je izgradnja trga, parkirnih mjesta, zelenih površina, muzeja i brojnih drugih infrastrukturnih projekata.

„Imamo magazin sedam koji ima četiri etaže i podrum, oko hiljadu i po kvadrata, koji je statički u dobrom stanju“, dodao je gradonačelnik Markotić te istakao kako će u obnovi tog prostora zajednički raditi Grad i kanton, kao i da očekuju pomoć FBiH.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar finansija FBiH Toni Kraljević (HDZ BiH), koji se u mandatu kao ministar finansija Zapadnohercegovačkog kantona, zajedno sa ostalim akterima, zalagao da se kompleks Duhanske stanice vrati Ljubuškom na korištenje.

Gradonačelnik Ljubuškog ovim ugovorom preuzeo je na sebe odgovornost da će isplatiti sva dugovanja koja ima Duhanska stanica, kao i plaćanje troškova Agroproma. Ovim potezom su gradske vlasti Ljubuškog pokazale kako se vodi briga o gradu i potrebama građana.

federalna.ba

Duhanska stanica Ljubuški
Zapadnohercegovački kanton Ljubuški Grad Ljubuški maturanti
0 23.03.2024 08:53
Ljubuški učenik prijetnje
0 06.02.2024 10:55