Dug je put do „škole novog doba“

Gost Jutarnjeg programa profesor Namir Ibrahimović, direktor Osnovne škole „ Safvet-beg Bašagić“ Sarajevo, stručnjak koji se već 15 godina intenzivno bavi obrazovnom praksom, pionir  obrazovne reforme na području Kantona Sarajevo  prognozira da do škole „novog doba“, škole koja bi u obrazovnom odgojnom procesu bila uskladjena sa savremenim potrebama učenika , djece „novog doba“ treba proći jos dosta puta . Ali je reforma nužna i neibježna.

Razgovara Ljiljana Simić