“Država, nacija i evropske integracije, Bosna i Hercegovina i jugoistočna Evropa 1943-2023” osnovna tema sedmog History Festa

“Država, nacija i evropske integracije, Bosna i Hercegovina i jugoistočna Evropa 1943-2023” je osnovna tema sedmog History Festa koji traje do 10. juna ove godine, i održava se u tri grada: Sarajevu, Konjicu i Jablanici.

Generalna tema je ustvari okvir unutar kojeg se traga za odgovorom na pitanje koliko su stvaranje jugoslavenske federacije 1943. godine, kao i pitanja nacionalne integracije u Bosni i Hercegovini 1993. godine, pozitivno ili negativno uticali na šire integracije u jugoistočnoj Evropi. Tu je i traganje za odgovorima na pitanje - Šta je značila jugoslavenska federacija 1943. godine te kakve su posljedice ostavili neuspješni prijedlozi za integraciju Jugoslavije u Evropu početkom 1990-ih godina, te koliko su nacionalne konfrontacije tokom 1990-ih onemogućavale proces evropskih integracija krajem 20. i početkom 21. Stoljeća.

Govori – akad. prof. dr. Husnija Kamberović.

                                                                                                

Pripremila: Arjana Tafro

 

Otvoreni program