Donesena Odluka o izradi Strategije demografskog razvoja i oporavka FBiH

Donesena Odluka o izradi Strategije demografskog razvoja i oporavka FBiH

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o izradi Strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH. 

Demografskom strategijom definirat će se strateški ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene na suzbijanje negativnih demografskih trendova u FBiH, s posebnim fokusom na pitanja iseljavanja stanovništva u druge zemlje, niske stope nataliteta, starenja stanovništva i druga pitanja od značaja za promjene u demografskoj strukturi stanovništva.

Kako je saopćeno, ovom odlukom se pokreće postupak izrade demografske strategije kojom će se na sistematičan i sveobuhvatan način pristupiti rješavanju ovog problema na području cijele Federacije BiH.

U procesu će se primjenjivati ključna načela izrade strateških dokumenata u Federaciji BiH, a to su otvoreni model koordiniranja, ravnopravnost spolova, horizontalno i vertikalno koordiniranje svih nivoa vlasti u Federaciji, partnerstvo, te javnost i transparentnost, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Nositelj izrade sektorske strategije je Vlada FBiH putem posebne radne grupe za izradu demografske strategije. U Odluci se utvrđuje da se u izradu i finaliziranje demografske strategije kroz proces javnih konsultacija, uključuju svi relevantni federalni i kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave preko Saveza općina i gradova FBiH, te druge vladine institucije i nevladine organizacije.  

Finansijska sredstva za izradu demografske strategije osiguravaju se iz donatorskih sredstava.

Nacrt ove strategije dostavit će se do 31. marta 2024. godine na dalje postupanje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

federalna.ba/Fena

Vlada Federacije BiH Strategija demografskog razvoja i oporavka FBiH
Vukosavlje Vlada Federacije BiH Vlada FBiH povratnici
0 23.02.2024 18:54
Vlada Federacije BiH Nermin Nikšić Deborah Mennuti
0 21.02.2024 12:57
energetska efikasnost Vlada Federacije BiH
0 08.02.2024 12:20
Vlada Federacije BiH budžet FBiH
0 23.01.2024 21:41
Vlada Federacije BiH poljoprivrednici
0 23.01.2024 19:52
Vlada Federacije BiH sportisti nagrade
0 23.01.2024 17:07