videoprilog Mirne Ždralović (Dnevnik 2)

Dom naroda usvojio dva boračka zakona

Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio je na sjednici Zakon o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Ovaj akt predložen je iz Federalne vlade radi potrebnog eliminisanja nejednakosti nastalih uvođenjem diferenciranih isplatnih koeficijenta za istu kategoriju vojnih osiguranika koji su stekli pravo na penziju u periodu do 2018. godine. Ukratko, taj dio vojnih penzionera bio je diskriminisan i primao manju penziju, ali će ova nepravda biti otklonjena novim zakonom. Prijedlog tog akta odobrio je nedavno i Predstavnički  dom čime su se stekli uvjeti za objavljivanje u Službenim novinama i stupanje na snagu.

To važi i za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, usvojen također bez mnogo rasprave na današnjoj sjednici Doma naroda nakon nedavnog pozitivnog izjašnjavanja i Predstavničkog doma.

Razlog za donošnje ovog akta, prema Vladinom obrazloženju, je prevashodno mijenjanje uslova u pogledu maksimalnih prihoda koje podnosilac zahtjeva može imati da bi dobio pravo na novčanu egzistencijalnu boračku naknadu. Navedeni uslov se mijenja iz dosadašnjih 50% najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćene u decembru 2018. godine, pa sada glasi "50% najniže penzije isplaćene u decembru prethodne godine''.

Ovo je predloženo radi stalnog porasta indeksa potrošačkih cijena i usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Novim zakonom briše se ranije definisani ukupan iznos (50.000.000 KM) potrebnog budžetskog novca za godišnju isplatu egzistencijalnih mjesečnih naknada demobilisanim borcima koji su stekli pravo na tu prinadležnost.

- Utvrdeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade 5 KM usklađivat će se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini (švicarski model) - navela je Vlada kao predlagač.

Osim navedena dva zakona iz boračkog sektora, u dosadašnjem dijelu sjednice Doma naroda usvojen je i Zakon koji do 30. juna 2025. godine produžava rok u Federaciji za važenje certifikata kao platežnog sredstva prilikom kupovine stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Sjednica je nastavljena narednim tačkama dnevnog reda.

federalna.ba/Fena

Dom naroda FBiH Oružane snage BiH
Zukan Helez Njemačka Oružane snage BiH Franz Josef Nolte
0 19.02.2024 17:25
Gojko Knežević Oružane snage BiH Senad Mašović OSBiH
0 31.01.2024 17:36
Dom naroda Dom naroda FBiH budžet proračun
0 25.01.2024 18:31
Dom naroda Dom naroda FBiH Parlament FBiH
0 25.01.2024 17:59
Dom naroda FBiH budžet FBiH
0 25.01.2024 13:04
Zukan Helez Oružane snage BiH Kasarna Dubrave Tuzla
0 23.01.2024 16:45