Prilog: Miranda Fejzagić

Dom naroda FP: Roditelji i njegovatelji dobili status osiguranika

Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, roditelji njegovatelji u Federaciji BiH stječu status osiguranika i novčanu naknadu u iznosu minimalne plaće u Federaciji i određuje se obveznik uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Budući da je ovaj zakon ranije usvojio Predstavnički dom, današnjim usvajanjem može stupiti na snagu. Delegati su usvojili i izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH. Riječ je o provođenju presude Ustavnog suda Federacije, prema kojoj su nosioci pravosudnih institucija diskriminirani.

Delegati su prihvatili i predložene dopune Zakona o zemljišnim knjigama, čiji je cilj osigurati automatsku harmonizaciju podataka u zemljišnim knjigama i katastru, imajući u vidu da je trenutna usklađenost 57 posto. Uz ovu dopunu, usvojene su i dopune Zakona o premjeru i katastru nekretnina te Zakona o premjeru i katastru zemljišta. Također, usvojen je Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, dok su Izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji usvojene u formi nacrta.

Delegati su razmotrili i usvojili i set reformskih zakona iz oblasti energije. Nacrt novog zakona o električnoj energiji, Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH te Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije neophodni su zbog ispunjavanja određenih europskih direktiva

Federalni radio Parlament FBiH
sport Federalni radio
0 28.11.2023 23:47
Vijesti u 22 Federalni radio
0 28.11.2023 21:42
zakonodavnopravna komisija Parlament FBiH
0 28.11.2023 20:43
Vijesti u 17 Federalni radio
0 28.11.2023 17:34
sport Federalni radio
0 28.11.2023 17:30
sport Federalni radio
0 27.11.2023 23:26