Dom naroda danas o brojnim zakonima, izvještajima i zaduženjima
(Izvor: Arhiva)

Dom naroda danas o brojnim zakonima, izvještajima i zaduženjima

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas će održati nastavak 19. sjednice, koja je zbog nedostatka kvoruma prekinuta 7. jula.

Delegatima je obrazložen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, te je ostalo da ga razmotre. Ovim zakonom izvršavaju se dvije presude Ustavnog suda FBiH jer je ustanovljeno da je došlo do povrede prava na lokalnu samoupravu.

Na sjednici će se u vidu nacrta razmatrati i izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH, kao i Zakona o Agenciji za privatizaciju FBiH.

Dopredsjedavajući Doma naroda Aljoša Čampara predložio je donošenje Nacrta zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu FBiH, koji se nalazi na preostalom dnevnom redu sjednice.

Delegati Jasmin Duvnjak i Žarko Vujović predlagači su Nacrta zakona o sportskim klubovima. Također, Duvnjak je sa delegatom Anerom Žuljevićem predlagač Nacrta zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u FBiH.

Dom naroda će razmatrati izvještaje o radu Radio Televizije Federacije BiH, Željeznica FBiH, Fonda za zaštitu okoliša, Sarajevoputeva, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, BH Gasa, Agencije za bankarstvo FBiH i Međunarodnog aerodroma "Sarajevo”.

Delegati će se izjasniti i o prihvatanju zaduženju po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt modernizacija vodnih i sanitarnih usluga.

federalna.ba/Fena

Dom naroda Parlament FBiH