videoprilog Gordane Antonić (Dnevnik 2)

Dodjela koncesija za aerodrome luke ne smije se odgađati

Ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy i šef Delegacije EU-a u BiH Johann Sattler uputili su pismo premijeru FBiH Nerminu Nikšiću te njegovim zamjenicima Vojinu Mijatoviću i Toniju Kraljeviću, u kojem se govori o dosadašnjem radu Vlade i projektima koje je potrebno realizovati u budućnosti. U vrhu prioriteta je usvajanje novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Osim toga, nužno je ubrzati energetsku tranziciju, ali i reformu preduzeća u državnom vlasništvu. Između ostalog, navode da se dodjela koncesija za aerodrome luke ne smije odgađati. Za značajnija privatna ulaganja potrebno je uspostavljanje zakonskih okvira koji će omogućiti javno-privatno partnerstvo i koncesije, posebno za rad aerodroma, navedeno je u pismu.

Ambasadori SAD-a i EU su u pismu pozdravili nedavno donošenje zakona, čime je pokazana predanost evropskom putu BiH i posvećenost provedbi reformi.

“Pozdravljamo nedavne pozitivne poteze zakonodavnih i izvršnih organa Federacije BiH. Posebno želimo da pohvalimo usvajanje tri važna energetska zakona u Parlamentu, čiji je cilj omogućiti bolje strateško planiranje i osigurati bolji zakonodavni okvir za energetski sektor. Također, pozdravljamo donošenje Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, kao i Zajedničke platforme za reformu javne uprave”.

U pismu je upozoreno da finansijska stabilnost i ugled BiH zavise od usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja zloupotrebe novca. Ukoliko do februara naredne godine taj uslov ne bude ispunjen, prijeti nam ponovno stavljanje na listu jurisdikcija Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca i Evropske unije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

“Stavljanje na te liste povlači za sobom političke, ekonomske i finansijske posljedice po državu. Ključni korak u pravcu ispunjenja međunarodnih uslova jeste usvajanje novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, usklađenog sa pravnom stečevinom Evropske unije. Još se čeka na imenovanje nadzornih tijela u Federaciji BiH, što koči finalizaciju zakona i negativno utječe na usklađenost BiH sa standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma”.

Prema mišljenju dvojice ambasadora, prioritet je i provedba Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, u čemu Federalna vlada može računati na podršku Ambasade SAD-a i EU-a. Upozoreno je da Vlada i Parlament moraju hitno usvojiti novi Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak. Zbog rekordnog rasta javnih prihoda, potrebno je maksimalno smanjiti socijalne doprinose da bi se omogućio rast privatnog sektora, koji bi, poručuju, trebao postati motor rasta Federacije.

federalna.ba

Michael Murphy Johann Sattler pismo Nermin Nikšić Vojin Mijatović Toni Kraljević
Nermin Nikšić Brisel
0 05.12.2023 10:19
Nermin Nikšić Dnevnik D
0 30.11.2023 21:20
Zukan Helez Angelina Eichhorst Johann Sattler donacija EU
0 30.11.2023 11:55