videoprilog Nađe Ridžić (Federacija danas)

Do rubnih travničkih naselja uskoro bi mogla stizati putujuća biblioteka

Travnik bi se uskoro trebao pridružiti malom broju općina u Bosni i Hercegovini, do čijih će stanovnika koji žive u naseljima na rubnim područjima, knjiga stizati - bibliobusom. Projekt je to koji je pokrenula Gradska biblioteka, koja je i osigurala dvije trećine potrebnog novca. Preostala sredstva trebala bi biti osigurana u općinskom proračunu, nakon čega bi u siječnju krenuli u nabavku bibliobusa.

federalna.ba

Travnik bibliobus biblioteka
Travnik Dan nezavisnosti BiH Ranka Mutevelić
0 29.02.2024 19:15
Baška torbe Travnik Selvedina Bašić
0 18.02.2024 10:51
Travnik turisti turizam
0 18.02.2024 10:01
Ali Arnautović Bekir Grabus karate Travnik
0 12.02.2024 20:25
Jasna Duraković biblioteke Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH Travnik Novi Travnik
0 12.02.2024 18:54
Blaženko Boban Ivan Bota Srednjobosanski kanton Travnik
0 31.01.2024 20:29