Dijaspora treba biti iskorištena za strateški razvoj bosanske nacije

Tema sesije Kruga 99 bila je politička emancipacija, kapacitet i povezivanje mladih u zemlji i dijaspori. S obzirom na to da su mlade osobe jedan od najvažnijih potencijala opstanka jedne nacije, učesnici sesije izrazili su važnost ostvarivanja konkretne komunikacije i saradnje između mladih van i unutar BiH. Dijaspora koja se svojim naporima visoko pozicionirala u zemljama boravka, krucijalan je ekonomski i politički dio, te treba biti iskorištena u pravcu strateškog razvoja bosanske nacije.

„Kultura političkih sloboda i lične odvažnosti, stepen integracije u nacijama čije porijeklo nemaju, apsorpcija znanja i vještina, visprenost da opstanu u konkurenciji sa potencijalno preferiranim slojevima u tim zemljama - moraju se prenijeti i na mlade u BiH. Čvršća međusobna kooperacija i razmjena iskustava jeste ključni faktor ne samo emotivnog bosanstva već i stabilne pozicije i uspjeha i jednih i drugih“, kazao je Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99.

Predsjednik Foruma mladih Kruga 99 Rijad Ahmetović istakao je da političke prakse koje su dokazane u Evropi i svijetu - moraju biti asimilirane u sklopu naših političkih afirmacija: „Tu moramo zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, dijasporskim organizacijama i domaćim organizacijama jasno djelovati da se taj plan popravi, a prije svega će se popraviti kroz mlade ljude jer su mladi puni elana i energije koji to mogu uspostaviti“.

federalna.ba

Krug 99 Rijad Ahmetović Adil Kulenović
Dinko Gluhonjić Krug 99
0 24.03.2024 12:07
Azra Zornić David Pettigrew Krug 99
0 17.03.2024 18:21
Krug 99 Azra Zornić David Pettigrew
0 17.03.2024 11:42
Krug 99 pravosuđe Tatjana Savić Demir Delić
0 10.03.2024 13:58
Zoran Vuletić Krug 99 Srbija
0 03.03.2024 11:52