Prilog: Velida Kulenović

Deset godina Centra za djecu i odrasle s poteškoćama u Visokom

Javna ustanova „Centar za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama“ u četiri

dnevna centra te Centru za ranu intervenciju pomaže oko 400 korisnika sa

područja Zeničko-dobojskog kantona. Iako je predviđeno finansiranje iz

kantonalnog, te budžeta lokalnih zajednica i gradova ovaj model se ne poštuje u potpunosti pa tako korisnici iz grada Zenice svakodnevno borave u dnevnom centru u Visokom. Ove godine obilježava se deset godina od otvaranja ove javne ustanove.

 

Ahmed Doglod iz Zenice i Muamer Aliefendić iz Kaknja svakodnevno pet sat provode u dnevnom centru u Visokom gdje imaju radnu terapiju i psihološku podršku. Uz to neizmjerna je pažnja i ljubav koju ima pružaju terapeuti i zaposlenici kažu Ahmed i Muamer.

Ovdje nam je lijepo,pravim lutke u narodnoj nošnji i glumim“, kaže Ahmed.

Muamer pojašnjava kako dolazi deset godina i redovno radi u plasteniku:

„Radim i sa drvetom, izrađujemo različite predmete.“

 

Dnevni centri pored Visokog gdje dolaze korisnici iz okolnih općina egzistiraju u Žepču, Maglaju Tešnju dok je u Zenici u okviru upravne zgrade smješten Centar za ranu intervenciju, pojašnjava koordinatorica Meldina Ugarak:

„Ustanova je zaista jedina u BiH koja na sistemski način pruža kompletnu uslugu korisnicima. U Visokom imamo 83 korisnika koji dolaze iz Kaknja,Breze,Visokog,Vareša i Olova ali imamo i mobilne timove koji posjećuje odrasle osobe koje ne mogu doći u Centar.“


Novoimenovani direktor ustanove Ernad Metaj tokom obilaska dnevenog centra naglasio je, između ostalog, značaj saradnje sa lokalnim zajednicama, te mogućnost da se otvore i zaštitne radionice kako bi se uposlili korisnici:

„Mi već imamo dva zaposlena korisnika kroz Fond ali želimo osnovati svoje socijalno preduzeće kako bi razvijali dnevne centre i omogućili bolje uvjete za život i rad naših korisnika.“

 

Amila Spahić iz kompanije koja proizovdi radnu odjeću podržala je Dan

otvorenih vrata koji je organiziran za novinare i prijatelje ustanove. Otvorena je mogućnost za saradnju i obuku korisnika Centra, najavila je Spahić.

„Mi primamo radnike na plaćenu obuku, ako bismo uspjeli ostvariti saradnju sa korisnicima Centra bili bismo ponosni na takav vid saradnje.“ kazala je Spahić.

 

Tokom ove godine bit će obilježeno deset godina od osnivanja javne ustanove, a pokrenuta je inicijativa da mjesec septembar bude posvećen osobama sa poteškoćama u ZDK, te da se pronađe način da se otvori i dnevni centar u gradu Zenici.

 

Centar za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama Visoko Federalni radio
Vijesti u 12 Federalni radio
0 19.05.2024 13:56
sport Federalni radio
0 18.05.2024 23:41
Vijesti u 22 Federalni radio
0 18.05.2024 22:14
Vijesti u 17 Federalni radio
0 18.05.2024 18:23
sport Federalni radio
0 18.05.2024 17:21
sport Federalni radio
0 16.05.2024 23:10