Delić imenovao stručni tim za izradu Plana transformacije Ustanove Pazarić

Delić imenovao stručni tim za izradu Plana transformacije Ustanove Pazarić

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić imenovao je eksterni stručni tim za izradu Plana transformacije Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje - Pazarić koji će u saradnji s UNICEF-om BiH raditi na pripremi tog plana. 

Stručni tim kojeg čine edukator - rehabilitator, psiholog, fizijatar, socijalni radnik, pravnik i predstavnik roditelja će, uz podršku konsultanta, a shodno odluci o imenovanju pripremiti detaljnu analizu zatečenog stanja u pogledu prostora, opreme i kadra u Ustanovi Pazarić, te analizirati inicijalno stanje u Ustanovi Pazarić, što uključuje procjenu s aspekta svakog stručnjaka zasebno i timsko donošenje zaključka, te jasno i detaljno opisanih preporuka za dalje potrebne intervencije.

- Ono što očekujemo od Plana transformacije Ustanove Pazarić jeste da nam da smjernice koje su to kratkoročne, srednjoročne i dugoročne intervencije potrebne ovoj ustanovi, s posebnim fokusom na procjenu potrebnog stručnog kadra, procjenu potreba za dodatnom edukacijom postojećeg kadra, metoda rada, sredstava i pomagala za rad, te prostornih uslova, odnosno smještajnih kapaciteta u Pazariću - kazao je Delić.

Naime, u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške u ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine federalne ustanove socijalne zaštite imaju obavezu da, u saradnji i pod nadzorom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pripreme detaljnu analizu zatečenog stanja u pogledu prostora, opreme i kadra.

Obzirom da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ostvarilo izvrsnu saradnju s UN agencijama u BiH s kojima već radi na mnogim projektima, tako je i izrada Plana transformacije Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje - Pazarić jedan od projekata na kojima Ministarstvo sarađuje s UNICEF-om. 

Imenovani stručni tim danas je održao inicijalni sastanak u Pazariću, što je ujedno i prvi korak ka izradi tog plana koji bi trebao znatno doprinijeti poboljšanju uslova rada u Ustanovi Pazarić, a samim tim i poboljšanju kvaliteta usluge prema korisnicima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

federalna.ba/Fena

pazarić Adnan Delić