Delić: Dva miliona KM podrške za infrastrukturu i jačanje kapaciteta centara za socijalni rad u FBiH

Delić: Dva miliona KM podrške za infrastrukturu i jačanje kapaciteta centara za socijalni rad u FBiH

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić početkom mandata istakao je da će Ministarstvo raditi na jačanju kapaciteta centara za socijalni rad cijeneći sveukupnu situaciju u društvu i stanje u kojem se centri u Federaciji nalaze. Usvajanjem budžeta odobreno je tri miliona KM za podršku centrima, a Ministarstvo je ovih dana počelo s realizacijom i podjelom sredstava centrima.

Tim povodom Delić je podsjetio da Ministarstvo po prvi put realizira ove vidove podrške centrima, a sve s ciljem da se centrima omoguće bolji uslovi rada kako bi preventivno radili na suzbijanju negativnih društvenih trendova, počev od nasilja u porodici, rodno zasnovanog nasilja i svih drugih devijacija s kojima se kao društvo susrećemo.

- Centri za socijalni rad u Federaciji BiH nalaze se u teškom stanju i potrebna im je neophodna podrška za poboljšanje infrastrukture i nabavku osnovnih materijalnih i tehničkih sredstava za rad. Ministarstvo rada i socijalne politike opredijeljeno je da radi na unaprjeđenju statusa i položaja centara za socijalni rad kako bi se osigurali kvalitetniji uslovi rada za njihove zaposlenike, a samim tim i kvalitet usluga prema njihovim korisnicima - pojasnio je ministar Delić.

U budžetu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike osigurano je 2.000.000 KM za poboljšanje infrastrukturnih i prostornih uslova u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo je pripremilo Program po kojem će se vršiti raspodjela ovih sredstava i centrima uputilo obavijesti kojima ih poziva da apliciraju za dodjelu sredstava za sufinansiranje: Nabavke stalnih materijalno-tehničkih sredstava (250.000 KM); Investicijskih ulaganja u postojeće objekte (750.000 KM), te Investicijskih ulaganja u gradnju novih objekata (1.000.000 KM).

Raspodjela sredstava radit će se prema općim i posebnim kriterijima, a svi zainteresirani centri moraju dostaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Detalji o potrebnoj dokumentaciji i postupku prijave dostupni su na web stranici Ministarstva.

Ministar Delić istakao je da je ovaj program podrške pripremljen nakon sastanaka i razgovora sa predstavnicima centara za socijalni rad koji su iznijeli probleme i izazove sa kojima se susreću u radu.

On je naveo i da ovo nije jedini program podrške u budžetu Ministarstva za centre za socijalni rad, te da će tokom godine, osim 700.000 KM podrške koju Ministarstvo već realizira za jačanje ljudskih kapaciteta u centrima, uskoro biti na raspolaganju i 300.000 KM za podršku u provođenju federalnih zakonskih propisa, što je sve zajedno tri miliona podrške centrima za socijalni rad u FBiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

federalna.ba/Fena

Adnan Delić
Adnan Delić Tomislav Martinović
0 20.07.2024 11:26
sigurne kuće sigurna kuća Adnan Delić
0 19.07.2024 22:21
Tomislav Martinović Adnan Delić
0 19.07.2024 18:53
Adnan Delić sigurne kuće ugovori zbrinjavanje
0 19.07.2024 12:38
Adnan Delić Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH sjednica
0 16.07.2024 13:17