Nema političke volje za budžet, svjesno se ide u privremeno finansiranje

Nema političke volje za budžet, svjesno se ide u privremeno finansiranje

Proces koji je započeo sadašnji ministar finansija Bosne i Hercegovine ide u pravcu priče o uštedama i racionalizaciji troškova -  svjesno - kako bi država otišla u privremeno finansiranje, ocijenio je Šemsudin Dedić, zastupnik SDA u Zastupničkom domu BiH.

Dedić podsjeća da je Zakon o finansiranju institucija BiH kojim se uređuje planiranje i donošenje budžeta na nivou države propisao rokove i budžetski kalendar.

"Ministarstvo finansija bilo je obavezno do 1. oktobra dostaviti budžet Vijeću ministara BiH. Vijeće ministara Predsjedništvu BiH do 15. oktobra, a Predsjedništvo do 1. novembra Parlamentarnoj skupštini, i naša obaveza je do kraja godine da usvojimo budžet. Međutim, posljednjih nekoliko godina izbjegava se donošenje budžeta na vrijeme", pojasnio je on.

Dodao je da je cilj toga, da se s obzirom na povećane prihode od indirektnih poreza, budžet drži na nivou koji je manji nego što bi mogao biti.

"Indirektni porezi ove godine su značajno su porasli, a budžetski korisnici očekuju poboljšanje svog standarda. Nema političke volje i sva ova priča oko finansiranja institucija BiH ide u pravcu da entiteti nešto dodjeljuju državi. A zakon je jasan – jedinstven račun trezora – sa njega se prvo isplaćuje vanjski dug države, onda se izdvajaju sredstva za budžet BiH, pa tek onda ostatak sredstava ide u raspodjelu nižim nivoima.  Zbog blokade na Fiskalnom vijeću, konstantno se donose entitetski budžeti prije državnog. A državni se zadržava na nivou ranije godine", kazao je Dedić te pozvao na izmjenu Zakona o Fiskalnom vijeću.

federalna.ba

Plenum Šemsudin Dedić
Plenum Dragan Mioković Nermin Pećanac Muhamed Gafić
0 19.02.2024 22:16
Plenum Mia Karamehić-Abazović Miroslav Vujičić Edin Ramić
0 12.02.2024 22:22
Plenum Elmir Sadiković Aleksandar Savanović Reuf Bajrović
0 05.02.2024 22:14
Plenum Albin Muslić Safet Softić Zdenko Ćosić
0 29.01.2024 22:23