Prilog Dubravke Piplica

Dan Roma u BiH bez poboljšanja uslova života za ovu populaciju

Međunarodni dan Roma obilježava se na današnji dan, od 1971. godine, kada je održan prvi Svjetski kongres Roma u Londonu, a predstavnici Roma iz 25 zemalja osnovali su Romsku uniju. Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, Romi u Bosni i Hercegovini se i danas suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava.

Međunarodni dan Roma Federalni radio
Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:05
Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:04
Gordan Grlić Radman Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:03
Federalni radio Radio Federacije BiH HKD Napredak Napredak
0 14.04.2021 17:04
Federalni radio Radio Federacije BiH Sarajevo
0 14.04.2021 17:02
Federalni radio Radio Federacije BiH Tešanj Suad Huskić
0 14.04.2021 16:59