videoprilog Gordane Antonić (Dnevnik 2)

Cikotić osuđen na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja

Cikotić je proglašen krivim da je u vrijeme dok je obavljao dužnost ministra odbrane BiH, prilikom planiranog rješavanja viškova naoružanja, pogodovao firmi “Scout” iz Zagreba na štetu Bosne i Hercegovine.

“Sud je našao dokazanim da je optuženi Cikotić svjesno pogodovao firmi ‘Scout’ svjesnim brisanjem elemenata ugovora i smanjivao količinu oružja za koje je bila smanjena potražnja, a povećavao količine naoružanja koje je bilo lakše prodati na tržištu, dok je cijena ostajala ista”, kazao je u obrazloženju presude predsjedavajući Vijeća Mirsad Strika.

Dodao je da je na taj način rješavanje zastrajelog naoružanja ostalo da se rješava na teret BiH.

Napomenuo je da je na Ministarstvo odbrane BiH bila prešla obaveza rješavanja neperspektivnog, zastarjelog i viškova naoružanja, te da je u tom segmentu trebalo ispuniti neizvršene obaveze iz ugovora sa “Scoutom” koje su 2003. i 2004. postigla entitetska ministarstva odbrane.

Vijeće je utvrdilo da je Cikotić 2009. i 2010. potpisivao rješenja i anekse na ugovore, kojima su mijenjane prvobitno ugovorene stavke.

“Svaki put u korist kupca, a na štetu BiH”, kazao je predsjedavajući Vijeća.

Istakao je da je u ugovorima bila klauzula koja je predviđala da se oružje kupuje u zatečenom stanju i da se ne mogu vršiti reklamacije u pogledu kvaliteta. Napomenuo je da je u Cikotićevim aktima navođeno da se vrše izmjene jer su prvobitno ugovorena sredstva nepovratno uništena.

“Međutim, nema dokumentacije Ministarstva odbrane da su ta sredstva uništena niti da je optuženi tražio da se to utvrdi”, rekao je sudija.

Da je Cikotić djelovao s umišljajem, kako je dodao, pokazuje i činjenica da je u jednom slučaju odobrio zahtjev “Scouta” čak i prije nego što ga je ova firma formalno podnijela.

Za Vijeće je neprihvatljiva teza Odbrane da su druge službe odgovorne za nepravilnosti, a da je ministar samo potpisivao akte. Obrazovanje i karijera Cikotića, kako je naveo sudija, ukazuju da se ne radi o osobi koja ne bi pročitala akt prije nego što ga potpiše.

“Ovaj flagrantan primjer iskorištavanja pozicije i ovlaštenja podriva povjerenje građana u državu”, kazao je Strika.

Cikotić je proglašen krivim po svih šest tačaka optužnice, u kojima su navedeni pojedinačni iznosi koristi pribavljene “Scoutu”, koji se kreću od nekoliko desetina hiljada do više od dva miliona američkih dolara. Strika je rekao da Vijeće nije moglo utvrditi tačnu visinu štete i da se BiH kao oštećena upućuje na parnicu.

Kod odmjeravanja kazne, Vijeće je cijenilo da je optuženi porodičan čovjek i da nije ranije osuđivan, a od otežavajućih u obzir je uzelo broj krivičnopravnih radnji. Cikotić je obavezan i da plati sudske troškove.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

federalna.ba/Detektor

Selmo Cikotić zloupotreba položaja prvostepena presuda
džamija požar prvostepena presuda
0 03.04.2024 18:03
Selmo Cikotić Bugojno Sud BiH
0 02.04.2024 13:00
suđenje Selmo Cikotić Dževad Mlaćo
0 13.03.2024 16:16
Dževad Mlaćo Selmo Cikotić
0 21.02.2024 11:40
Dragan Šojić Sud BiH prvostepena presuda
0 05.01.2024 13:30