Prilog Amre Ličina

CIK BiH odbio više od 10.000 birača iz dijaspore

Centralna izborna komisija BiH je na 37. sjednici donijela Odluku o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za opće izbore 2022. godine. Odlukom je utvrđeno da će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 69.872 birača. Na istoj sjednici Centralna izborna komisija BiH donijela je i odluku kojom se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za 10.749 birača.  

Krajnji rok za podnošenje prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na predstojećim općim izborima, istekao je 19. jula 2022. godine. Do navedenog roka putem aplikacije e-Izbori nalog je otvorilo oko 88.000 osoba, od čega oko 10.749  nije završilo postupak prijave, iako su, kako navode iz Centralne izborne komisije BiH, po dva puta bili obaviješteni na mejl da završe postupak prijave. Ermin Kos, šef Sektora za izbore u sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

“Od 10.749 birača koji ne ispunjavaju uslove su sljedeći: dokazi o identitetu imaju nedostatke 1597 birača. Dokaz o tačnoj adresi boravka izvan BiH ima 4052 birača, obrazac prijave nije dostavljen i nije potpisan ima 2594 birača i više nedostataka kombinujući jedan, dva ili tri ova nedostatka koje sam naveo ima 2506 birača“.

Da je proces registracije za glasanje izvan Bosne i Hercegovine  komplikovan i složen, te da bi moglo doći do problema  već su upozoravali predstavnici BH dijaspore. Armin Hodžić, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Hrvatske.

“Želim istaknuti da je proces registracije birača dijaspore za predstojeće opće izbore u BiH kao i uvijek dosada poprilično složen i kompliciran posebno za starije ljude koji ne barataju ovim modernim tehnologijama. Ima tu dosta sitnica na koje treba obratiti pažnju kako bi sami proces registracije bio uspješan“.

Međutim, i pored manjkavosti sistema za registraciju iz CIK-a BiH zadovoljni su brojem registrovanih. Irena Hadžiabdić, članica CIK-a 

“ Imamo broj prijavljenih u ovom momentu veći nego što je bio broj registrovanih za opće izbore 2018. godine. Ono šro je posebno bitno, da je izuzetno porastao interes za prijavu birača za glasanje u DKP-u. Mi ćemo ovoga puta za razliku od 2018. i 2020. kada smo imali samo 704 birača u DKP-u mi ćemo za ove izbore imati u 17 država otvoreno glasanje u DKP-u“

Željko Bakalar, član CIK-a, kazao je da su  ovom tijelu upravo zbog ovoga pitanja pripisivali selektivnost u radu.

“Radi takvih ocjena želim istaći da će izvaci iz biračkog popisa za birače van Bosne i Hercegovine i ovaj put biti javno objavljeni na web stranici CIK-a. I osobe koje su registrirane i osobe čija prijava je odbijena će moći da izvrše uvid“.

Potpuno je logično da u 21. vijeku kada je sve digitilizovano, da je takav izbor za registraciju državljana BiH u dijaspori, ali da u tome postoji i pomoć države, kaže Suad Arnautović, predsjednik CIK-a.

 „Zašto to do sad nismo imali? Pa jedan od osnovnih razloga je nerazumijevanje onih koji odobravaju naš budžet. Imali smo zahtjeve i 2018, 2019. i 2020. itd. Dakle, nema razumijevanja iz domaćih sredstava i budžeta da se ulože značajna sredstva i da se digitalizuje kompletan izborni proces, nego smo osuđeni bili na dijelove digitalizacije tog procesa i jedan od tih djelova je ova pomoć misije OESC-a u BiH da nam pomogne da uradimo ove dijelove izbornog procesa među kojima je prva ova registracija glasača van Bosne i Hercegovine, iz njihovih sredstava“. 

Žalbe na navedene odluke CIK-a, mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem Centralne izborne komisije BiH do subote, 6. augusta 2022. godine do ponoći. Centralna izborna komisija BiH pozvala je birače koji su podnijeli prijavu da glasaju izvan BiH, da posjete web stranicu Centralne izborne komisije BiH i provjere da li je njihova prijava odbijena i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe.