CIK BiH: Novo brojanje glasova na 45 biračkih mjesta
(Izvor: AA/Arhiva)

CIK BiH: Novo brojanje glasova na 45 biračkih mjesta

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je naredbu prema kojoj se, u cilju pravilnog objedinjavanja rezultata izbora na biračkim mjestima gdje je broj glasova za kandidata veći od ukupnog broja glasova koje je osvojio politički subjekt ispred koje je ovjeren za učešće na izborima, po službenoj dužnosti naređuje Glavnom centru za brojanje da izvrši otvaranje vreća sa glasačkim listićima, izvrši kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića, te utvrdi i objedini rezultate izbora sa 45 redovnih biračkih mjesta za nivo Parlamentarna skupština BiH, Parlament Federacije BiH, Narodna skupština RS i skupštine kantona.

Naredba će biti objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba i smatrat će se da je danom objave dostavljena svim kandidatima političkih subjekata, nezavisnim kandidatima kao i akreditiranim posmatračima.

O terminu početka postupanja Glavnog centra za brojanje po današnjoj naredbi Centralne izborne komisije BiH javnost će biti blagovremeno informirana.

federalna.ba/AA

 

CIK BiH novo brojanje Opći izbori 2022