Children konferencija: 'Škole kao zelene zone'

Children konferencija: 'Škole kao zelene zone'

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu u Sarajevu na današnjoj konfrenciji  predstavljeni su rezultati projekta "Škole kao zelene zone – Povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u BiH".

Projekat "Škole kao zelene zone – Povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u BiH“ se odvijao u deset škola u Sarajevskom kantonu. Kroz radionice i kreativne kampanje 5833 učenika i 687 obrazovna radnika dobili su priliku da se upoznaju sa principima reciklaže, očuvanja okoliša i aktivnog djelovanja u borbi protiv zagađenja zraka. S ciljem jačanja kapaciteta projektnih škola, obezbjeđeni su im značajni resursi uključujući kante za reciklažu, prečišćivači zraka, mjerači zagađenosti, kao i didaktički materijal koji podstiče interaktivno i praktično učenje. Ukupno je donirano 266 kanti za odlaganje otpada, 212 prečiščivača zraka i 10 mjerača kvaliteta zraka.

Predstavnici osnovnih i srednjih škola koje su učestvovale u projektu, učenici i nastavnici, predstavili su aktivnosti koje su se realizovale tokom projekta, a koje su bile vezane za procese reciklaže i klimatskih promjena.

Na konferenciji je naglašeno da je kroz ovaj projekt obrazovanje usmjereno ka osnaživanju učenika da postanu aktivni učesnici u ekološkim inicijativama svojih zajednica.

Učesnici konferencije, donosioci odluka, predstavnici nevladinog sektora, kao i aktivisti iz oblasti ekologije su razgovarali o dugoročnim ciljevima projekta, izgradnji održivog obrazovanja, modela koji će učenike ne samo informisati o ekološkim principima, već ih motivisati da se aktivno uključe u projekte očuvanja okoliša.

Klimatske promjene nisu samo izazov budućnosti, već i sadašnjosti, pa uloga odraslih je da pomognu da djeca i mladi uzmu što veću ulogu u mjerama i politikama koje ih se neposredno tiču, zaključeno je na konferenciji.

federalna.ba/Fena

Sarajevo konferencija
Međunarodni sajam knjige Skenderija Sarajevo
0 20.04.2024 17:08
Vijećnica Sarajevo Kanton Sarajevo Bosna i Hercegovina
0 20.04.2024 10:06
Sarajevo BiH snijeg
0 17.04.2024 10:36