videoprilog Željke Mihaljević (Federacija danas)

CCI u Livnu: Nema parlamentarnog nadzora trošenja javnog novca

U Livnu su Centri civilnih inicijativa prezentirali izvještaje Ureda za reviziju FBiH koji su urađeni u posljednje dvije godine i odnose se na 6 institucija Kantona 10. Budući da su utvrđene brojne nepravilnosti, uputili su poziv Vladi i Skupštini Kantona 10 da hitno reagiraju.

Vlasti u Kantonu 10 kontinuirano ignoriraju nepravilnosti u radu kantonalnih institucija, a zabrinjava i to što nema parlamentarnog nadzora nad trošenjem javnog novca i revizijom javnog sektora, istaknuli su u Livnu predstavnici Centara civilnih inicijativa.

„Upućivali smo inicijative da se revizorski izvještaji i na Vladi i na Skupštini Kantona 10 zajedno sa programima mjera za otklanjanje tih nepravilnosti. Međutim, do ove konferencije za medije i uz sve naše možda najbolje napore - nismo dobili neku povratnu informaciju“, kazao je Hasan Kamenjaković, koordinator CCI-ja za odnose s javnošću.

CCI-jev projektni koordinator Željko Ninković upozorava kako se sve ono što nije prošlo kroz javni diskurs - vraća kao bumerang i uvijek se račun isporučuje građanima kantona.

Revizijom je utvrđeno da je nabava aparata za kopiranje i ostalog uredskog materijala u vrijednosti 302 tisuće maraka izvršena bez provedene javne nabave i važećih ugovora.

„Uprava za ceste u postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača za održavanje cesta u iznosu od preko 1,5 miliona KM nije sačinila tendersku dokumentaciju, te je prihvatila ponudu koja je veća od osiguranih sredstava za ovu nabavku“, istakao je Ninković.

A u Ministarstvu gospodarstva utvrđeno je da koncesionari ne poštuju rokove plaćanja za eksploataciju mineralnih sirovina, te da poslovni subjekti kojima su dodijeljena poticajna sredstva po različitim programima potpore u lokalnim samoupravama nisu ispunili sve kriterije za njihovo dobivanje.

federalna.ba

CCI Kanton 10