Carinska ispostava Šamac - Prijavljen luk, a krijumčaren krompir
(Izvor: Fena/ UIOBiH)

Carinska ispostava Šamac - Prijavljen luk, a krijumčaren krompir

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Šamac oduzeli su 18.000 kg krompira koji se pokušao prokrijumčariti u Bosnu i Hercegovinu.

U Carinskoj ispostavi Šamac uvoznik je prijavio za uvozno carinjenje pošiljku crvenog luka u količini 23.000 kg. Tokom pregleda priložene dokumentacije izražena je sumnja u vrstu i količinu robe, te je pristupljeno detaljnom pregledu pošiljke, nakon čega je utvrđeno da se pored redovno prijavljene robe u kamionu nalazila i roba za koju nije priložena uvozna carinska dokumentacija, saopćeno je iz UIOBiH. 

Neprijavljena roba je bila sakrivena na način da je na četiri zadnje palete bio natovaren crveni luk, a u ostatku pošiljke, u dubini tovarnog prostora do kojeg nije moguće pristupiti bez detaljnog istovara, pronađeno je 18 paleta konzumnog krumpira ukupne težine 18.000 kg. Pretpostavlja se da je zamjena robe izvršena iz razloga što se prilikom uvoza krumpira iz zemalja EU u BIH plaća dodatna taksa u iznosu 0,10 KM po kilogramu, koja se prilikom uvoza crvenog luka ne naplaćuje.

Osoba koja je počinila carinski prekršaj je prihvatila odgovornost, izdan je prekršajni nalog, a roba je trajno oduzeta i bit će prodana na javnoj aukciji organizovanoj u UIO.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a, ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

federalna.ba/Fena

krompir luk krijumčarenje Šamac
krijumčarenje cigarete
0 01.03.2024 12:27
krijumčarenje Granična policija Bosne i Hercegovine
0 15.02.2024 13:03
Gastrokrompirijada krompir Krompirijada krumpir Krumpirijada Glamoč
0 28.01.2024 13:51
Granična policija Bosne i Hercegovine Velika Kladuša krijumčarenje
0 06.12.2023 12:27
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini CPKU nestala djela Izložba 'Nestala djela' krijumčarenje
0 02.12.2023 19:28