Budimir: Srbijanska tajna služba kreira krizu u BiH i između BiH i Hrvatske

Gost posljednjeg ovosedmičnog izdanja Rezimea bio je bivši predsjednik Federacije BiH Živko Budimir.

Kaže da odnose između Hrvatske i BiH narušavaju neodgovorni političari iz BiH i drugi koji misle da razumiju stanje u BiH ili svjesno rade protiv interesa i Hrvatske i BiH.

"Tijekom rata bezbjednosne službe Srbije ostvarile su dva velika uspjeha - izazivanje sukoba između Armije BiH i HVO-a i izazivanje sukoba unutar bošnjačkog naroda u tzv. bihaćkom džepu. Izazivanjem tih sukoba bezbjednosne službe Srbije postigle su to da promijene karakter rata u BiH od agresije na BiH na građanski rat. Stvaraju se okolnosti da s eizbjegne odgovornost i Srbije i lokalnog srpskog stanovništva u BiH kojke je potpomoglo tu agresiju na BiH i stvaraju se uvjeti stvaranja današnje Republike Srpske. Poslije rata ta ista bezbjednosna služba Srbije ima sasvim druge ciljeve koji su nadogradnja tih ciljeva iz rata, a to je izjednačavanje krivice za rat i stvaranje percepcije u međunarodnim subjektima da je BiH kao država nefunkcionalna, nemoguća i neodrživa. Danas imamo situaciju u kojoj se ponovno želi projicirati političke sukobe sa tendencijom da oni nadiđu političke i ponovo postanu i druga razina sukoba između Hrvata i Bošnjaka jer bilo kakav savez Hrvata i Bošnjaka može ugroziti srpske interese u BiH i šire."

Ističe da je izmjena Izbornog zakona samo sredstvo ili paravan u napetoj situaciji između Hrvatske i BiH.

"Ono što se osporava, a to je da u Predsjedništvu BiH sjede predstavnici naroda ima svoju zakonsku utemljenost jer kada je pravljen Ustav BiH zaista nije predviđeno da u Predsjedništvu sjede predstavnici naroda nego predstavnici entiteta. Imamo činjenicu da Srbi biraju Srbina koji ulazi u Predsjedništvo, da Bošnjaci biraju Bošnjaka koji ulazi u Predsjedništvo i imamo Hrvata koji ulazi u Predsjedništvo, ali ga ne biraju Hrvati."

Naglašava da napete odnose između Hrvatske i BiH kreiraju tajne službe iz Srbije.

"Na način što njihove zadatke provode ljudi unutar hrvatske i bošnjačke politike koji su odavno surađivali sa njima i još uvijek surađuju i provode njihove zadaće."

Nemamo demokratske izbore u BiH

Budimir navodi da član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda ne mora biti po mjeri HNS-a.

"Međutim dogodilo se to da je HDZ-u uspjelo gotovo u potpunosti uništiti opoziciju unutar hrvatskog naroda i sve političke stranke članovi su HNS-a, osim nekoliko koji zaista i nemaju značajniju potporu birača iz hrvatskog naroda. I onda imate realno stanje koje kaže gotovo svi politički subjekti iz hrvatskog naroda imaju iste stavove kao što ih ima i HDZ jer za njih glasaju unutar HNS-a. Mi smo ovdje u BiH upali u zamku o legitimnom predstavljanju i to nije zamka koja je prisutna samo unutar hrvatskoga naroda. Ja odgovorno tvrdim da mi nemamo demokratske izbore u BiH. Da bi smo mogli govoriti o legitimnom predstavljanju mi moramo omogućiti izbore u kojima će zaista izborni rezultat  biti odraz slobodne volje birača, a mi to nemamo."

Smatra da je daleko najbolje rješenje za BiH da članove Predsjedništva biraju svi građani BiH.

"Mi imamo trenutno situaciju u kojoj su članovi Predsjedništva generatori incidentnih situacija na političkoj sceni u BiH. I trojica članova Predsjedništva, Srbin, njega ne interesira stanje unutar hrvatskog i bošnjačkog naroda i gospodin Dodik otvoreno kaže da ga zanima samo Republika Srpska i srpski narod. Gospodin Džaferović se ponaša tako da njega ne zanima ništa što se dešava kada je u pitanju hrvatski ili srpski narod. Gospodin Komšić se nažalost nije ni pojavio negdje među hrvatskim narodom u ovom mandatu niti svojim djelovanjem pokazuje da vodi interesa o tom narodu. Takav odnos članova Predsjedništva samo pojačava podjele koje postoje u BiH. Mi na tim pozicijama trebamo trojicu ljudi koji će biti jednako zainteresirani za svakog čovjeka koji živi u ovoj zemlji."

Ako se ne prikloni nijednoj političkoj opciji čovjek u BiH danas ne može funkcionirati normalno

Na pitanje jesu li u BiH ugrožena samo prava Hrvata, odgovara: "U BiH su ugrožena prava svih ljudi koji ne podržavaju vodeće političke stranke unutar tri naroda. Ako se ne prikloni nijednoj političkoj opciji čovjek u BiH danas ne može funkcionirati normalno niti može ostvarivati svoja i ljudska i građanska prava."

Budimir kaže da je visoki predstavnik i za njega takozvani.

"Zato što nije potvrđen od Vijeća sigurnosti UN-a i što nije priznat od svih političkih subjekata u BiH, a prije njega smo imali čovjeka koji je sve te kriterije ispunjavao i nije mi jasno zašto je promijenjen i zašto je postavljen ovaj koji nije dobio potvrdu u Vijeću sigurnosti UN-a."

Naglašava da je predsjednik FBiH Marinko Čavara u tehničkom mandatu.

"Zato što imamo Ustav i Izborni zakon koji nije regulirao sankcije za one koji ne provode izborne rezultate. 27 godina smo imali za usvajanje zakonske regulative koja treba ovu zemlju napraviti funkcionalnom i u kojoj trebaju biti precizirana zakonski sva ključna pitanja. Ja sam kao predsjednik FBiH riješio popunjavanje Ustavnog suda."

O stavovima Zorana Milanovića kaže da se sa njima ne slaže.

"Ja smatram da srpska politika koja protjerala više od 90% Hrvata iz RS-a i koja nije omogućila njihov povratak, koja je gotovo potpuno uništila hrvatsko nacionalno biće na jednom dijelu BiH, ne može nikako biti saveznik hrvatskoj politici."

Većina Hrvata u BiH u ovom trenutku ima osjećaj ugroženosti

Budimir ističe da je priča o trećem entitetu teško provodiva na miran način.

"Ja u takvom sukobu ne želim i neću učestvovati. Smatram da imamo dovoljno iskustva, znanja i razuma da probleme koje imamo riješimo na miran način, bez incidenata."

Naglašava da većina Hrvata u BiH u ovom trenutku ima osjećaj ugroženosti.

"Kod Hrvata nikada neće prestati razmišljanja zašto mi nemamo jednaka prava kao Srbi. Možda se to pita i dio bošnjačkog naroda."

Smatra da ovo nije trenutak kada treba reducirati Dom naroda na pitanje zaštite vitalnih nacionalnih interesa.

"Po saznanjima koja ja imam i prateći razvoj situacije u Ukrajini predsjednik Rusije se nalazi u vrlo delikatnoj situaciji. Nisu ostvareni ciljevi koji su bili zacrtani i situacija je takva da u ovom trenutku možemo očekivati kontra udar sa ukrajinske strane. Mislim da Putin mora proglasiti rat Ukrajini, jer ovo sad je specijalna operacija. Tada možemo očekivati i da će određeni uticaju ruske politike, ali i nekih drugih politika ovdje dovesti do određenih nemira ili sukoba u BiH koji bi trebali ne samo skrenuti pozornost, nego rasteretiti ruske snage i zakomplicirati dodatno situaciju u cijeloj Evropi. Govorim o oružanim sukobima u kojima ja zasigurno neću učestvovati. Učinit ću sve da do njih ne dođe jer smatram da niko od nas time ne može dobiti", zaključio je Budimir.

federalna.ba

Živko Budimir Rezime