videoprilog Željke Mihaljević (Federacija danas)

Bruceloza u sjeni korone i manjkave strategije

U odnosu na prošlu godinu u Kantonu 10 u ovoj godini zabilježeno je znatno manje zoonoza, zaraznih bolesti koje se prenose sa životinja na ljude, tako da bi se moglo reći kako je epidemiološka situacija po tom pitanju dobra. No, da li je službena statistika pravi pokazatelj stanja na terenu sa strukom i držateljima životinja ispitala je naša ekipa iz Livna.

Ako je suditi po prijavama, onda je ove godine na području Kantona 10 epizootiološka situacija dobra. Potvrđena je bruceloza samo kod jednog goveda u Glamoču i tuberkuloza kod dva u Tomislavgradu, što je u odnosu na prošlu godinu mnogo bolje, budući da su bile četiri prijave na brucelozu.

"Dvije prijave na dva gospodarstva sa po jednim utvrđenim pozitivnim reaktorom na tuberkulozu, dok smo prošle godine imali slučaj Q groznice utvrđene na jednom gospodarstvu na području općine Tomislavgrad, na kojem smo uklonili 22 pozitivna reaktora", navodi dr. Dubravka Puđa, načelnica Odsjeka za veterinarstvo K10.

"Mogu sa zadovoljstvom reći da u zadnje dvije godine nema evidentiranih zoonoza. Iz naših zdravstvenih ustanova nemamo prijavljenu niti jednu, za razliku od prethodnih godina kada smo prije desetak godina imali veliki problem, pogotovo s brucelozom", istakla je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo K10 dr. Diana Mamić.

"I nomadska je ispaša u dobrom postotku smanjena. Koji su faktori u pitanju, da li je tu rad inspekcije i drugih službi, odnosno da li je u pitanju smanjenje stočnog fonda ne samo u našem kantonu nego i u cijeloj državi, o tom možemo pričati na nekom drugome mjestu", kazao je Dubravko Kovačević, ravnatelj Uprave za inspekcijske poslove K10.

Istine radi treba reći da se sve rečeno uglavnom odnosi na dijagnostiku goveda, jer je kod malih preživača nema od kako se primjenjuje preventivno cijepljenje, a cjepiva protiv brucele, izuzev ove, zadnjih nekoliko godina, nije bilo dovoljno, ili ga uopće nije bilo.

"Sada cijepimo ovce, čiji zdravstveni status ne znamo. Nije proveden monitoring bruceloze malih preživača i nema toga veterinara koji sada može reći da mi nemamo bruceloze. Počesto me kolege znaju zezati, ali ja ovaj naš program u zadnje vrijeme sve više zovem programom skrivanja, a ne otkrivanja bruceloze", poašnjava Perica Romić, doktor zootehničkih znanosti.

Unatoč tomu, sve mjere po pitanju prevencije zaraznih bolesti kod životinja, veterinarska služba, pa i dr. Romić, obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima struke. Drže kako sa cjepivom donekle zaustavljaju širenje bruceloze, no, sigurni su kako je nisu iskorijenili.

federalna.ba

Kanton 10 bruceloza zoonoze
Hercegovina Kanton 10 snijeg
0 21.01.2023 15:04
Kanton 10 zelena energija vjetro-parkovi
0 16.12.2022 19:53
16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Kanton 10 Mreža policijskih službenica
0 09.12.2022 17:15