videoprilog Eme Šećović (Dnevnik 2)

Brojne reakcije na odluku Skupštine KS-a o skraćivanju časova za vrijeme ramazana

Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo usvojila inicijativu o skraćivanju časova u osnovnim i srednjim školama za vrijeme ramazana, uslijedile su brojne reakcije. Kako stranačke, tako i iz Vijeća roditelja. Žale se da nisu konsultovani. 

Predlagač inicijative zastupnik SBiH u Kantonalnoj skupštini Muamer Bandić smatra je ova inicijativa u skladu s temeljnim ljudskim pravima. Kako kaže, sloboda mišljenja, savjesti, vjere i uvjerenja su garantirana i sastavni su dio Ustava i pravnog sistema BiH. 

"Moja intencija je bila da se omogući pravo na obavljanje iftara tokom mjeseca ramazana. To je pravo na slobodu koju uživaju svi, pa sam smatrao da to pravo treba da se omogući učenicima i radnicima. Ostavio sam dispoziciju da Ministarstvo to uredi na način kako to njima najviše odgovara, da li žele da skrate čas ili na bilo koji drugi način", pojašnjava Bandić.

Protiv ovog prijedloga bio je Klub Naše stranke. U obrazloženju ovog stava naveli su da obrazovanje ne može biti žrtva vjerskog ili bilo kojeg opredjeljenja, kolektiva ni pojedinca. Ako je nužno neke ustupke činiti bilo kome zbog ramazana, smatraju da se moglo naći adekvatnijih načina od predloženog. Sigurni su, kažu, da ovo nije želja prosvjetnih radnika i đaka.

"Nismo podržali takvu jednu inicijativu. Govorim u lično ime, nisam vidio da je takvu vrstu inicijative podnio bilo ko iz sistema, Vijeće roditelja, neko od nastavnog osoblja, da li su sami učenici tražili takvo nešto. Smatrao sam da je ovakva jedna inicijativa poputno nepotrebna i besmislena", navodi Zastupnik Naše stranke u Skupštini KS Vibor Handžić.

Iz Vijeća roditelja KS-a kažu kako ih niko nije konsultovao pri predlaganju ni usvajanju navedene inicijative. Smatraju da je obrazovanje najvažnija stavka, te da se ovakve inicijative trebaju planirati prije početka školske godine, kako bi učenici bili spremni. Dodaju da je ova odluka bila ishitrena, te da je pred Ministarstvom obrazovanja ozbiljan zadatak kako sve to organizovati, a da ne trpi nastavni proces. 

"Imamo dogovorene testove koje su planirale škole, naši učenici spremni za to, imamo zavode, centre gdje imamo skraćenu nastavu, imamo škole koje imaju samo prvu smjenu. Kompletna inicijativa prije toga trebala je biti pripremljena i onda podržana od strane svega", naglašava Elma Dizdarević, potpredsjednica Vijeća roditelja KS-a.

Šta o svemu misli resorno ministarstvo, da li je u redu obrazovanje na određen način podrediti vjerskim obredima, konkretan odgovor nismo dobili. Iz ove institucije uputili su nas samo na obavještenje o skraćenju nastave koje su, u skladu s usvojenom inicijativom, objavili.

Kontaktirali smo i Islamsku zajednicu u našoj zemlji. Ukratko, kažu da oni imaju razumjevanja za potrebe učenika koji poste, ali da ne podržavaju bilo kakvu politizaciju plemenitih vjerskih osjećanja i vrijednosti kojima se vode učenici koji poste. 

"Budući da je u pitanju dječija potreba prisutna kod velikog broja ukupne populacije, tom pitanju se treba sistemski pristupiti. Državni Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica jasno prepoznaje postojanje vjerskih potreba kod državljana Bosne i Hercegovine. Dok Država Bosna i Hercegovina ne potpiše Ugovor sa Islamskom zajednicom u kome se jasno definišu sva prava i obaveze (podsjećamo da zbog opstrukcija taj ugovor nije potpisan samo sa Islamskom zajednicom) niži nivoi vlasti, shodno svojim procjenama i mogućnostima izlaze u susret u pogledu vjerskih potreba građana na svom području."

Koliko će časovi za vrijeme mjeseca ramazana biti skraćeni još nije poznato, kao što nije ni jasno kako je ova inicijativa, bez konsultacija, i uz negodovanja ipak dobila podršku.

federalna.ba

Skupština KS skraćenje časova Ramazan