Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi

Ppromocija knjige "Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi" autora prof. dr. Ismaila Palića i prof. dr. Mirele Omerović biće održana sutra u 12:00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Knjiga je sadržajno usmjerena na razvoj komunikacijske kompetencije kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, te pored najnovijih teorijskih lingvističkih spoznaja daje primjere različitih jezičkih vježbi za podizanje nivoa funkcionalne pismenosti u odgojno-obrazovnoj praksi. U tome je od naročite važnosti unapređenje pragmatičke kompetencije u komunikacijskom procesu kroz nastavu bosanskoga jezika, te važnost razvoja svih jezičkih djelatnosti - slušanja, govorenja, čitanja i pisanja u kurikulumskom pristupu i nastavi utemeljenoj na ishodima učenja, što je osnova predmetnih kurikuluma koji su na snazi na području Kantona Sarajevo. 

Naročito se naglašava razvoj prve i osnovne kompetencije iz Evropskog referentnog okvira o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje - a to je kompetencija pismenosti ili sposobnost uspješne komunikacije na maternjem jeziku, što suštinski podrazumijeva osposobljavanje učenika za praktičnu upotrebu jezika u različitim komunikacijskim situacijama i unapređenje funkcionalne pismenosti. Pored toga obrađuje i niz dodatnih važnih pitanja iz jezika, kulture izražavanja, kulture komunikacije i odgojno-obrazovne prakse.

 

Prof. dr. Mirela Omerović:

( Dunja Jelovac )

Otvoreni program