videoprilog Šejle Kulenović (Federacija danas)

Bihaćko vijeće protiv zaduženja za tri kapitalna projekta - mišljenja građana podijeljena

Gradsko vijeće Bihaća nije podržalo kreditno zaduženje od 3 miliona maraka Grada za realizaciju tri kapitalna projekta. Od potrebnih 20, glasalo je 14 vijećnika dok ostali nisu vidjeli opravdanost da se Grad zaduži. Prema prijedlogu Gradske uprave, finasirala bi se tri kapitalna projekta - izgradnja gradskog bazena, uređenje javne infrastrukture u naselju Ceravci i nogometni teren na stadionu „Pod Borićima“. Ovu temu komentarisali su i mnogi građani Bihaća - mišljenja su podijeljena.

“Nisam čak ni očekivao da će se ovo pretvoriti u političko pitanje jer sam bio uvjeren da će većina naših vijećnika podržati ovaj prijedlog s obzirom na to da se radi o kapitalnim projektima, o projektima koji već dugi niz godina se najavljuju u Bihaću i za koje imamo sad sve pretpostavke i uslove da ih možemo realizirati - nedostaje nam, zapravo, samo malo finansijskih sredstava jer smo za gotovo sve ove projekte osigurali većinu sredstava”, kaže gradonačelnik Elvedin Sedić (POMAK).

POMAK-ov vijećnik Adnan Mekić tvrdi projekat nije zaustavljen: “On će ići ispred Gradske uprave, ispred Grada Bihaća - možda samo težom dinamikom, malo će sporije ići”.

S druge strane, vijećnici koji nisu podržali kreditno zaduženje Grada Bihaća kažu da ne vide opravdanost zaduženja – njihovo mišljenje je da treba završiti projekte koji su ranije započeti. Napominju da spomenuta tri projekta mogu biti završena bez kredita.

“Ovaj bazen može i bez kredita planirati u narednom budžetu i ostalih tačaka koje su bile spomenute u ovoj odluci. Mislim da se to sve može realizirati bez kredita. Bilo bi lijepo da smo sjeli svi skupa vijećnici, ne samo SDA i Pomak”, kaže SDA-ov vijećnik Hasan Babić.

Vijećnik Zelenog pokreta Hasan Fatkić poručuje kako želi da Bihać ima olimpijski bazen: “Ali ne želim da se digne kredit i da se namjenski uradi. U ovom piše za kapitalne investicije - možemo raditi šta god hoćemo, ne mora biti bazen i to je moja osnovana sumnja koju ja nisam podržao”.

Mišljenje građana Bihaća je podijeljeno.

“Ta tri miliona, to nije ništa. Mi imamo sada - krenimo od Lohova, Kulen- Vakufa... - 100 bazena. Zašto je sad problem da djeca imaju nastavu?”

“Drago mi je da nije prošlo i ne treba da prođe. Trideset godina se radi tako”.

“U jednu ruku sam zadovoljan što nisu se zadužili, u drugu ruku htio bih vidjeti te projekte da se odrade. Međutim, ne znam koliko je 3 miliona maraka dovoljno da se to sve odradi”

“Moje opet mišljenje je da to sve to što bi se zadužilo, otišlo bi u pogrešne svrhe”.

Zbog nedostatka potrebne većine da se Grad Bihać zaduži, predloženi rebalans budžeta morao je pretrpjeti i dodatne izmjene, da bi kao takav iz drugog pokušaja, dobio podršku vijećnika.

federalna.ba

Bihać kreditno zaduženje kapitalni projekti