BH Pošta domaćin stručnog sastanka poštanskih operatera Evrope

Poticanje kvalitete, učinkovitosti i zajedničkih standarda, te razmjena najboljih praksi među evropskim poštanskim operaterima u operativnom području, strateški su ciljevi Kruga operativnih aktivnosti (Operational Activities Circle) PostEurop-a.

U svrhu postizanja i održavanja standarda visoke kvalitete unutar evropske poštanske mreže, pružanja platforme za razmjenu iskustava i najboljih praksi, unapređenja razvoja sadašnjih i budućih sistema terminalnih naknada, u okviru Operational Activities Circle uspostavljeno je nekoliko radnih grupa i procesa poboljšanja kvalitete.

Sastanak dvije takve radne grupe koje djeluju unutar OAC-a održan je u Sarajevu od 22. do 23.11.2023. godine, a domaćin je bila “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo. Riječ je o Radnoj grupi za učinkovitost i operacije i Radnoj grupi za pitanja operativnih podataka (Performance&Operation WG, Operational data WG).

Učešće na sastanku su uzeli eksperti Svjetskog poštanskog saveza na polju kvaliteta usluga, te razvoja tehničke i IT podrške poštanskim operaterima za unapređenje operativnih procesa, te predstavnici šesnaest zemalja članica PostEurop-a. Glavna tema sastanka je bila posvećena procesima i tehničkim rješenjima poštanskih operatera na prikupljanju, razmjeni i analizi usklađenosti podataka sa tehničkim standardima UPU-a i zahtjevima Evropske Unije u svjetlu implementacije novog EU carinskog sistema (ICS2). 

Učesnici sastanka su imali priliku saznati više o budućim inicijativama Svjetskog poštanskog saveza vezanim za unapređenje kvaliteta operativnih procesa i podataka koje razmjenjuju, te o prijedlozima za predstojeći redovni kongres Svjetskog poštanskog saveza u narednoj godini.

Pored višegodišnjeg kontinuiranog aktivnog učešća u radnim grupama koje djeluju u okviru OAC-a, “JP BH POŠTA” je i kroz ulogu domaćina željela dati svoj doprinos i podršku radu Asocijacije javnih poštanskih operatera Evrope.

federalna.ba/“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo

JP BH Pošta standardi sastanak Asocijacija javnih poštanskih operatera Svjetski poštanski savez
Rusija domaćin međupalestinski sastanak
0 16.02.2024 12:25
sastanak pregovori početak pregovora datum
0 08.02.2024 19:56
sastanak vladajuća koalicija
0 08.02.2024 15:26
Trojka sastanak Federalni radio
0 29.01.2024 17:00