Besplatan kurs znakovnog jezika za sve zainteresirane

Uvjereni da kvalitetno obrazovanje treba biti dostupno svima i na formalne i na neformalne načine, čelnici Sveučilišta Hercegovina, povodom Međunarodnog dana obrazovanja, 24. januara, pozivaju sve zainteresirane da se besplatno prijave na kurs znakovnog jezika.

Na ovaj način Sveučilište Hercegovina pridonosi ostvarenju ciljeva koji u sektoru obrazovanja „usmjeravaju digitalnu transformaciju u pravcu inkluzije i pravednog razvitka“ bosanskohercegovačkog društva u cjelini. Svi zainteresirani, bez ograničenja ili razlike u odnosu na dob, spol, stepen obrazovanja i slično, mogu se prijaviti na adresu: cieri@hercegovina.edu.ba do 1. februara, a kurs počinje u utorak, 8. februara, s početkom u 18 sati. 
Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Sveučilišta Hercegovina.

Za Radio Federacije BiH i emisiju U Fokusu govori – Marko-Antonio Brkić Sveučilište Hercegovina voditelj Ured za organizaciju i osiguranje kvalitete, razgovarala – Arjana Tafro.