Bera: Roditelji njegovatelji imaju status osiguranika u sistemu zdravstvenog osiguranja

Bera: Roditelji njegovatelji imaju status osiguranika u sistemu zdravstvenog osiguranja

U sistemu zdravstvenog osiguranja roditelji njegovatelji u Federaciji BiH imaju status osiguranika temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je stupio na snagu u augustu ove godine. Roditelj njegovatelj je roditelj osobe sa 100 postotnim invaliditetom uzrokovanim bolešću ili poremećajem u razvoju.

Potvrdila je to za Fenu pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera, te pojasnila da je Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH uređen pojam i status roditelja njegovatelja, pravo roditelja njegovatelja u Federaciji BiH.

- Naime, navednim Zakonom utvrđeno je da roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u Federaciji BiH sukladno Zakonu o radu, na koju se uplaćuju doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme neuposlenosti. Slijedom navedenih odredbi Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđen je status osiguranika roditelju njegovatelju u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja, te određen obaveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje – rekla je Bera.  

Obaveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za osiguranika-roditelja njegovatelja je centar za socijalni rad, odnosno općinska služba za socijalnu zaštitu,

- Sve uplate se vrše iz sredstava federalnog proračuna sukladno odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH i propisima donesenim na temelju zakona. Za ovu namjenu osiguran je iznos od 17.541.857 KM. Naime, u Proračunu FBiH za 2022. godinu i Zakonu o  izvršavanju Proračuna FBiH za 2022. godinu, predviđena su sredstva za ove namjene, u okviru Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - provedba Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH – dodala je Bera.   

Podsjećanja radi, u Federaciji BiH je počela primjena Zakona o roditeljima njegovateljima. Ovo je prvi ovakav zakon u Federaciji i cilj je da se roditelju (ili staratelju, ukoliko nema roditelja) osobe sa invaliditetom prizna pravo na status roditelja/njegovatelja, i da mu se omogući mjesečna naknada u visini minimalne plate uz pripadajuće doprinose.

To znači da ovaj zakon po prvi put roditelju ili staratelju koji se 24 sata brine o djetetu ili osobi koje je stopostotni invalid prve kategorije, daje pravo na mjesečnu naknadu u visini minimalne plate koja od 1. januara iznosi 543 KM, te pravo na pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

federalna.ba/Fena

Marina Bera njegovatelji roditelji njegovatelji
Marina Bera Dom naroda FBiH neplodnost
0 26.05.2022 16:59
Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH roditelji njegovatelji
0 09.09.2021 17:20