Bećirović: Prava radnika temelj uspješnog i prosperitetnog funkcioniranja bilo koje privrede

Bećirović: Prava radnika temelj uspješnog i prosperitetnog funkcioniranja bilo koje privrede

Na prijedlog granskih sindikata danas je održan sastanak člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića sa predstavnicima četrnaest granskih sindikata u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici granskih sindikata, istakli su između ostaloga da je potrebno unaprijediti socijalni dijalog između sindikata, poslodavaca i vlada na različitim nivoima. Tokom razgovora su iskazali i podršku radu člana Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću u zaštiti interesa države Bosne i Hercegovine.

Bećirović je istakao da su prava radnika temelj uspješnog i prosperitetnog funkcioniranja bilo koje privrede.

Naglasio je da Predsjedništvo BiH nije i ne može biti arbitar u rješavanju unutrašnjih problema sindikata, ali da podržava nastojanja da sindikati budu jedinstveni u borbi za radnička prava, uz dosljedno poštivanje zakonskih procedura.

- Krizna vremena su veliki izazov. Sindikati su dali važan doprinos u rješavanju teških socijalno-ekonomskih izazova u proteklim decenijama i konstituirali se kao konstruktivni partneri u zajedničkim nastojanjima da se unaprijedi položaj radnika - rekao je Bećirović.

Sastanku su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Samostalnog sindikata radnika u finansijskim organizacijama BiH, Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zasposlenih u zdravstvu FBiH te Sindikata elektroenergetskih radnika FBiH, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

federalna.ba/Fena

Denis Bećirović
Hendrik Gerrit Cornelis van den Dool Denis Bećirović
0 27.09.2023 17:45
Denis Bećirović član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Julian Reilly Velika Britanija Bosna i Hercegovina
0 15.09.2023 15:01
Denis Bećirović Ghanem bin Shaheen bin Ghanem Al Ghanim
0 13.09.2023 12:14