Bećirović od Pravobranilaštva BiH traži informaciju o zaštiti državne imovine

Bećirović od Pravobranilaštva BiH traži informaciju o zaštiti državne imovine

S obzirom na nastavak antidejtonske i antiustavne politike predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović zvanično je zatražio od Pravobranilaštva BiH informaciju o tome šta je kao nadležna državna institucija Bosne i Hercegovine poduzelo u pogledu pravne zaštite državne imovine i imovinskih interesa države Bosne i Hercegovine u vezi sa izvršenjem konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH koje se odnose na neustavno i nezakonito reguliranje državne imovine bh. entiteta RS.

U cilju pоduzimanja mjera krivičnopravne zaštite državne imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine pred nadležnim Tužilaštvom BiH, Bećirović zahtijeva od Pravobranilaštva BiH, pozivajući se na Zakon o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, cjelovitu informaciju o poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti na izvršenju konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH.

Državni organi Bosne i Hercegovine moraju početi striktno provoditi zakonski određene nadležnosti i obaveze. Odgovorna lica u Pravobranilaštvu BiH, kao i u drugim nadležnim državnim institucijama, primaju plaće od građana Bosne i Hercegovine da bi štitili imovinske interese države a ne spavali pred očiglednim antiustavnim i nezakonitim radnjama pojedinih predstavnika bh. entiteta RS, navodi se u saopćenju iz Predsjedništva BiH.

Zahtjev člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića se posebno odnosi na izvršenje  odluka  Ustavnog suda broj: U-1/11, U-8/19, U-9/19, U-4/21, U-4/20, te U-10/22.

Ustavni sud je 2. marta 2023. godine „u plenarnom sazivu, u predmetu broj U-5/23, rješavajući zahtjev Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH, i drugih, za donošenje privremene mjere“ donio privremenu mjeru kojom je van pravne snage stavio najnoviji Zakon o nepokretnoj imovini  bh. entiteta RS do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o podnesenom zahtjevu kojom će utvrditi da sporni zakon nije u saglasnosti sa članom I/1, članom III/3.b), članom IV/4.a) i e) i članom VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine.

Neupitna je ustavnopravna činjenica da državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini. O državnoj imovini Bosne i Hercegovine ne može biti političke trgovine. To je svetinja i ona pripada državi Bosni i Hercegovini. Nikakve prijetnje Milorada Dodika ne mogu promijeniti tu činjenicu, stoji na kraju saopćenja.

federalna.ba

Denis Bećirović Državna imovina Milorad Dodik
Milorad Dodik Kina obveznice
0 01.04.2023 14:58
kleveta Zakon o kleveti Zakon o kriminalizaciji klevete kriminaliziranje klevete unde Mia Karamehić-Abazović Johann Sattler Mehmed Halilović Milorad Dodik Emina Bošnjak Edo Kanlić
0 31.03.2023 20:54
Antony Blinken Milorad Dodik SAD
0 29.03.2023 20:41