Prilog: Amra Ličina

BAŠIĆ I MUNJIĆ POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI –EDUKACIJA PRAVOSUDNIH I POLICIJSKIH DJELATNIKA

Sporazum o saradnji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalne uprave policije potpisan je danas u Sarajevu. Dokument, u čijem je fokusu edukacija pravosudnih i policijskih djelatnika u oblasti finansijskih istraga, potpisali su v.d. direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Emir Bašić i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić.

 

Memorandum o saradnji koji su danas potpisali Bašić i Munjić predstavlja nastavak aktivnosti ove dvije agencije, u oblasti stručne edukacije državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa finansijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Emir Bašić:

„Tu zaista, kao naše neizbježne partnere, vidimo Federalnu upravu policije koja ima potrebne resurse u smislu edukatora koji će u našim daljnjim edukacijama poslužiti da što više unaprijedimo rad tužilaštava, sudova, odnosno sektora uprava policije na kantonalnim nivoima, kada je u pitanju provođenje finansijskih istraga.“

Bašić je podsjetio da Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, uključujući trajno i privremeno oduzetu imovinu, na upravljanju ima imovinu u vrijednosti od oko 43 miliona KM. Dodao je da se radi o nekretninama, pokretnim stvarima i novcu koji je oduzet u krivičnim postupcima vođenim u nadležnim sudovima:

„Ovim putem šaljemo jednu snažnu poruku da se ne isplati činiti krivična djela i da ćemo u svakom slučaju mi biti ti koji će na kraju uzeti tu imovinu koja je stečena na nezakonit način i vratiti je u opšte društveno-korisne svrhe.“

 V. d. direktora FUP-a Vahidin Munjić podsjetio je da saradnja dva nadležna organa datira odranije:

„Federalna uprava policije kao policijski organ primarno je nadležna za sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela organizovanog kriminala, a koja se vežu za koruptivna djela i finansijske istrage. Ovaj memorandum, pored navedenog, podrazumijeva i edukaciju državnih i policijskih službenika, kao i veću saradnju između ove dvije agencije.“

Potpisivanje ovog dokumenta, uoči 9. decembra, Svjetskog dana borbe protiv korupcije, u skladu je s preporukama u sklopu evropskih integracija Bosne i Hercegovine kojima se preporučuje jačanje saradnje između agencija za provedbu zakona i tužilaštava, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou u okviru jačanja prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i borbu protiv pranja novca i terorizma.

Emir Bašić Vahidin Munjić Federalni radio
sport Federalni radio
0 23.06.2024 23:43
Vijesti u 17 Federalni radio
0 23.06.2024 17:17
Vijesti u 12 Federalni radio
0 23.06.2024 16:41
sport Federalni radio
0 23.06.2024 16:40
sport Federalni radio
0 22.06.2024 23:43
Vijesti u 22 Federalni radio
0 22.06.2024 22:24