Akcija za Lim bez smeća 

Lokalni ekološki aktivisti zajedno sa predstavnicama Centra za životnu sredinu u naselju Dolovi u opštini Rudo, u blizini turističkog grada Višegrad, na lokaciji ilegalne deponija otpada na samoj obali rijeke Lim, otvaraju novu intezivniju ekološku priču koja bi trebala rezultirati saniranjem ove deponije i izmješanjem na neku drugu lokaciju.
Riječ je o privremenoj deponiji opštine Rudo koja se koristi preko pet godina bez plana za sanaciju i bez potrebne dokumentacije, u suprotnosti sa svim pravilima deponovanja otpada. Nalazi se na maloj površini pored magistralnog puta na samoj obali rijeke Lim. Prilikom padavina, nastali otpad i zagađenje sapira se u rijeku koja zatim nastavlja svoj tok, ulijeva se u Drinu i koristi se za vodosnabdijevanje naselja nizvodno.Pored toga, zbog male površine i konstantnog dovoza otpada, deponija se redovno pali kako bi se prostor oslobodio za nove količine otpada.
Sa Milicom Končar iz Centra za životnu sredinu razgovarala Ljiljana Simić