Aggeler: Mora postojati nulta tolerancija prema rodno zasnovanom nasilju

Aggeler: Mora postojati nulta tolerancija prema rodno zasnovanom nasilju

Nakon nedavnih tragičnih događaja, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Brian Aggeler održao je niz sastanaka u Tuzli kako bi razgovarao o alarmantnoj situaciji u vezi s rodno zasnovanim nasiljem.

Ambasador Aggeler je posjetu započeo sastankom sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem. Zahvalio je institucijama Tuzlanskog kantona na saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i njenim terenskim uredom u Tuzli, naglasivši važnost ovakvih partnerstava u postizanju opipljivih rezultata.

Osvrćući se na nedavna tragična ubistva u Gradačcu i Živinicama i ističući ozbiljnost ovog pitanja, ambasador Aggeler je istakao da se važnost djelotvornog institucionalnog odgovora na slučajeve rodno zasnovanog nasilja ne može dovoljno naglasiti. Postoji hitna potreba da se poboljša rad institucija za sprečavanje, zaštitu i procesuiranje takvih slučajeva, uz snažnu predanost pristupu koji žrtvu stavlja u fokus.

Ambasador Aggeler se takođe sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudinom Mehanovićem, te načelnikom ureda direktora Uprave policije Tuzlanskog kantona Denisom Fejzićem, pri čemu je ponovo naglasio da mora postojati nulta tolerancija prema rodno zasnovanom nasilju te da fokus mora u većoj mjeri biti usmjeren na jačanje kapaciteta nadležnih institucija u pružanju podrške, zaštite i dobrobiti žrtava nasilja u porodici i žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Na sastanku s predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona Žarkom Vujovićem, i zamjenikom predsjednika Skupštine Borisom Krešićem, ambasador je istakao da djelotvorna prevencija zahtijeva zajedničke napore svih institucija unutar kantona i šire, naglašavajući da, iako izvršna tijela vlasti imaju svoju ulogu, ne smije se potcijeniti značaj zakonodavnih tijela.

Ambasador Aggeler je iskoristio ovu priliku da se sastane i sa predstavnicama nevladine organizacije "Vive žene“ i da izrazi svoju duboku zahvalnost za aktivnosti koje ta organizacija provodi, naročito kada je u pitanju pružanje podrške osobama koje su preživjele ratnu traumu, seksualno nasilje i nasilje u porodici. Na sastanku je ambasador iz prve ruke čuo prijedloge kako na lokalnom nivou unaprijediti uslove života i podršku žrtvama u lokalnim zajednicama, stavljajući naglasak na osobe koje su preživjele nasilje u porodici.

Kako je saopćeno iz OSCE-a, tokom svih sastanaka koje je ambasador Aggeler danas imao u Tuzli, istaknuta je kolektivna predanost borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, uz njegovanje sveobuhvatnog pristupa koji integriše institucionalnu saradnju, zakonodavnu podršku i angažman zajednice.

Misija OSCE-a u BiH ostaje predana jačanju saradnje sa Tuzlanskim kantonom i njegovim institucijama na pružanju sigurnosti, osiguravanju dobrobiti i ostvarivanju prava svih građanki i građana, a posebno onih koji su pogođeni rodno zasnovanim nasiljem, saopćeno je.

Brian Aggeler OSCE rodno zasnovano nasilje