Adnan Smailbegović ponovo izabran za predsjednika UO Udruženja poslodavaca FBiH

Adnan Smailbegović ponovo izabran za predsjednika UO Udruženja poslodavaca FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) održalo je izbornu Skupštinu na kojoj je izabran novi Upravni odbor UPFBiH, predsjednik i dvoje zamjenika predsjednika Skupštine, te članovi delegacije UPFBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH.

Novi Upravni odbor UPFBiH jednoglasno je izabrao Adnana Smailbegovića na mjesto predsjednika Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH.

Za članove novog UO UPFBiH izabrani su Ladislav Bevanda iz kompanije Hering, Široki Brijeg, Šejla Bojadžija, Udruženje poslodavaca Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, Kemal Čolak Promo Donji Vakuf, Predrag Čović Vodoskok Tomislavgrad, Adem Hanić TMD Group Gradačac, Mujo Hasić, Variplast Gračanica, Džemal Hasković Džekos iz Sarajeva, Behrija Huseinbegović, Makama Bugojno, Edin Ibrahimpašić, Bihaćka pivovara Bihać, Nihad Imširović, Konzum – Merkator, Edin Jabandžić, Madi Tešanj, Snježana Koepruner, GS TMT Travnik, Tomislav Majić, Link Mostar, Enver Malagić, Malcom Sarajevo, Rasim Memagić, Alma Ras Olovo, Samir Mustafić, ASA Banka Sarajevo, Jadranka Penava, Megle Posušje, Nedžad Siočić, Transturist Tuzla, Nijaz Skenderagić, Ataco Sarajevo, Adnan Smailbegović, Wood Team, Ilijaš i Damir Vidačak, Asocijacija poduzetnika Hercegovine.

Za predsjednika Skupštine Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine izabran je Boris Kamšigovski, iz Kompanije Hrvatske Pošte Mostar, a njegovi zamjenici su Aida Fojnica, Krupa Kabine Bosanska Krupa i i Igor Baroš, Optika Baroš Sarajevo.

Za članove delegacije UPFBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju Federacije BiH izabrani su Adnan Smailbegović, Mario Nenadić, Zoran Gazibarić, Nobil Nova Bila, Safudin Čengić Centrotrans Sarajevo, Josip Kraljević, FEAL Široki Brijeg, Venan Hadžiselimović, HIFA Oil Tešanj i Senad Džambić, BINGO Tuzla.

Adnan Smailbegović zahvalio se članovima Upravnog odbora na ponovnom izboru na mjesto predsjednika UO UPFBiH.

- U narednom periodu nas čeka intenzivan rad na poboljšanju poslovnog ambijenta i rasterećenju privrede, počev od smanjenja poreza i doprinosa s ciljem povećanja svih plaća i poboljšanja životnog standarda građana. UPFBiH će i dalje biti konstruktivan partner sindikatu i Vladi u socijalnom dijalogu, a očekujemo da buduća izvršna i zakonodavna vlast u fokusu ima donošenje ključnih reformskih zakona koji će omogućiti da se iskoriste značajne mogućnosti domaće privrede, pomoći povećanju produktivnosti, otvaranju novih radnih mjesta, a smanjiti inflaciju i sivu ekonomiju - rekao je Smailbegović.

Ono na čemu će istrajno raditi u narednom periodu, kako je istakao, jeste liberalizacija tržišta radne snage u smislu pojnednostavljenja procedura za uvoz radnika iz inostranstva. 

Na sjednici su usvojeni izvještaji o radu i finansijski izvještaji UPFBiH za 2019. godinu, 2020. i 2021. godinu. Delegati na skupštini su jednoglasno usvojili izvještaj o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH u ovom periodu.

Kako zbog pandemije koronavirusa nisu održane skupštine UPFBiH u 2020. i 2021. godini na ovoj Skupštini usvojeni su planovi rada i finansijski planovi za ove dvije godine.

Također je predstavljen Plan rada, kao i Finanijski plan UPFBiH za 2022. godinu.

Na sjednici Skupštine delegati su jednoglasno donijeli Odluku o pripajanju Udruženja poslodavaca Unsko-sanskog kantona Udruženju poslodavaca FBiH.

federalna.ba/Fena

Adnan Smailbegović UO Udruženja poslodavaca FBiH predsjednik
Šemsudin Mehmedović SDA Bakir Izetbegović predsjednik
0 28.09.2023 18:49
Šemsudin Mehmedović Bakir Izetbegović SDA predsjednik
0 28.09.2023 16:53
Šemsudin Mehmedović SDA predsjednik
0 27.09.2023 21:39
Fadil Novalić Razim Halkić Admir Čavalić Halil Bajramović Mevludin Bektić Adnan Smailbegović Odgovorite ljudima
0 20.09.2023 22:10
Magadaskar predsjednik ostavka
0 11.09.2023 08:35