27. Međunarodna noć šišmiša u Zavidovićima

U okviru projekta "Monitoring i zaštita šišmiša u Bosni i Hercegovini", 22. i 23.9.2023. u Zavidovićima će se obilježiti Međunarodna noć šišmiša. Od 1997. godine, Sekretarijat EUROBATS-a promovira ono što se razvilo u Međunarodnu noć šišmiša.

Evropski šišmiši, koji igraju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže u prirodi, istovremeno su i najugroženija skupina sisara u Evropi zbog čega su posljednjih godina postali predmetom posebne pažnje i zaštite, koja je formalizirana kroz Međunarodni sporazum o zaštiti šišmiša EUROBATS. Obzirom da je Bosna i Hercegovina pristupila ovom sporazumu, postoji hitna potreba i obaveza da se ove vrijedne životinje i njihova staništa zaštite i sačuvaju.

Trenutno se 55 vrsta šišmiša navedenih u Sporazumu pojavljuje u EUROBATS području, a Bosnu i Hercegovinu naseljavaju 32 vrste. Akutne prijetnje uključuju prije svega gubitak staništa i skloništa zbog radova na obnovi i restauraciji objekata, kao i zbog intenzivnog šumarstva. Šišmiši su također od vitalne važnosti za zdravlje ekosistema. U jednoj noći, šišmiš može pojesti oko 1.000 komaraca!

Postoji mnogo toga što bismo mogli učiniti za ove male letače, a postavljanje različitih vrsta kućica za šišmiše vrijedan je doprinos osiguranju skloništa.

Obilježavanje Međunarodne noći šišmiša u Zavidovićima će započeti 22.09. (petak) predavanjima za učenike/ce  osnovnih škola i postavljanjem kućica za šišmiše u dvorištima škola. U predvečerje će u parku Kulturno-sportskog centra biti postavljena izložba fotografija, kao i projekcija filmova uz prigodna predavanja o šišmišima. Nakon druženja i zakuske učesnici/ce će imati priliku sa predavačima prošetati kroz Zavidoviće i vidjeti kako se vrši snimanje ultrazvučnih signala šišmiša.

U subotu (23.09.) će za sve učesnike/ce i zainteresovane građane/ke biti organizovana studijska posjeta zaštićenom prirodnom području (Tajan/Konjuh) i speleološkim objektima koji su skloništa za šišmiše u cilju održavanja praktičnih predavanja o ovim važnim životinjama.

Projekt "Monitoring i zaštita šišmiša u Bosni i Hercegovini" realizira UG Fojničani Maglaj u partnerstvu sa Centar za krš i speleologiju i SNIK Atom Zavidovići u okviru projekta Misli o prirodi koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz financijsku podršku Švedske.

 

 

Sa Besimom Gurdom  voditeljem  za monitoring i zaštitu šišmiša u BiH i

projekt menadžerom UG Fojničani –Maglaj razgovarala Alma Jusubašić

 

Otvoreni program